Måned
2021
2022
2025
Åbn alle
 • Databeskyttelse hos offentlige myndigheder
 • JUC Udbudskonference
 • Konference for Advokatsekretærer, paralegals og PA´er
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E)
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM)
  • Venturekapital-investeringer
  • Grundkursus i Selskabsret
  • Omstødelse
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Få solgt dit budskab i civile sager
  • Ægtefælleskiftet - praktiske bodelingsspørgsmål
  • Legal Project Management
  • Udbudsret for specialister
  • M&A-tvister
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Grundkursus i køb og salg af virksomheder (M&A)
  • Erhvervslejerettens mest aktuelle emner
  • Ansættelsesretligt grundkursus
  • Masseafskedigelser
  • Håndtering af sexismesager
  • Persondata i ansættelsesretten
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Direktørens ansættelsesforhold
  • Klausuler i ansættelsesretten
  • Whistleblowerordninger i praksis
  • Sygedagpenge og refusion
  • Internationale ansættelser
  • Lønmodtagernes Garantifond
  • Bestyrelseskontrakter
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)
  • Det digitale tinglysningsakademi 2021
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Ejendomshandel i praksis
  • Køb og salg af virksomheder (M&A) for specialister
  • Billeasing – regler og praksis
  • Corporate Governance – nye tendenser
  • Warranty & Indemnity forsikringer
  • Vedtægter og ejeraftaler
  • Bestyrelsesarbejde – virksomhedsstrategi og risikostyring
  • Grundkursus i renteloven
  • Brush-up på virksomhedspant
  • Kontrol af databehandlere
  • Venturekapital-investeringer
  • Grundkursus i Selskabsret
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Finansiel Compliance 2.0
  • God skik inden for ejendomsfinansiering
  • M&A-tvister
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Compliance i Praksis
  • Grundkursus i køb og salg af virksomheder (M&A)
  • Praktisk børsret
  • Lønmodtagernes Garantifond
  • Drafting International Contracts
  • Bestyrelseskontrakter
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Udbud: Forberedelse af udbud – inkl. fleksible udbudsformer
  • Udbud: Udarbejdelse af udbudsmateriale
  • Udbud: Evalueringsmetoden
  • Dynamiske indkøbssystemer
  • Udbud: ESPD'et og udelukkelsesgrunde
  • Udbud: Indhentning af dokumentation
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Grundlæggende udbudsret med fokus på udbudsloven
  • Udbud: Ændringer og ophør af kontrakt
  • Udbudsret for specialister
  • Udbud: Implementering og styring af kontrakt
  • Udbud: Håndhævelse
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Børnesager – erfaringer med det familieretlige system i et 360 graders perspektiv
  • Ægtefælleskiftet - praktiske bodelingsspørgsmål
  • Dødsbobeskatning
  • Grundkursus i arveret
  • ABR 18 – det nye aftalesystem
  • Køb og salg af andelsboliger
  • Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)
  • AB 18 – aftalevilkår for bygge- og anlægsopgaver (Aarhus)
  • Lejens størrelse og reguleringen af boliglejeforhold
  • Det digitale tinglysningsakademi 2021
  • Den nye ejerlejlighedslov
  • Byggeriets forsikringer
  • Den nye huseftersynsordning
  • Grundkursus i lejeret
  • AB 18 – aftalevilkår for bygge- og anlægsopgaver
  • Moms og fast ejendom
  • Ansvar og forsikring ved boligbyggeri
  • Mediation mellem byggeriets parter – for praktikere
  • Digital projektering
  • Gæsteprincippet
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Tilbudspligten i lejeretten
  • God skik inden for ejendomsfinansiering
  • Ejendomshandel i praksis
  • Årlig lejeretlig opdatering – juni
  • Årlig lejeretlig opdatering – (Aarhus) – august
  • FIDIC-kontrakter - faldgruber og muligheder
  • Årlig lejeretlig opdatering – august
  • AB 18 og ABT 18 for praktikere
  • ABR 18 FOR PRAKTIKERE OG DANSKE ARK OG FRI'S YDELSESBESKRIVELSE
  • AB 18: Tid, forsinkelse, dagbod, ekstraarbejder, mangler og den nye konfliktløsningstrappe
  • Årlig opdatering på andelsboligområdet
  • Digital entrepriseret
  • AB 18: Case study ved brug af de nye AB 18 dokumenter – sådan løses de i praksis
  • Skat og fast ejendom
  • Brandsager – praktisk og juridisk håndtering
  • Entreprisetvister – løsning uden voldgift
  • Mangler, vedligeholdelse og flytteopgør i lejeforhold
  • Erhvervslejerettens mest aktuelle emner
  • Naboret
  • Ekspropriation 2021
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • INTRODUKTION TIL ERHVERVSLEJEKONTRAKTEN
  • Markedslejesager - i bolig- og erhvervslejeretten
  • Arbejdsskadesagens behandling og retssagen
  • Forældelse med særligt henblik på personskadesager
  • Byggeriets forsikringer
  • Personskaderetssagen – beviserne under retssagen
  • Warranty & Indemnity forsikringer
  • Grundkursus i renteloven
  • Ansvar og forsikring ved boligbyggeri
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • M&A-tvister
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Kausalitet i personskadeerstatningsretten
  • Forældelse af forsikringskrav
  • Brandsager – praktisk og juridisk håndtering
  • Ekspropriation 2021
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E)
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM)
  • Data Protection Officer
  • Effektivt og compliant databeskyttelsesarbejde (Modul1 til 3)
  • Effektivt og compliant databeskyttelsesarbejde (Modul 1)
  • Kontrakter vedrørende IT-anskaffelser
  • Kontrol af databehandlere
  • Introduktion til markedsføringsret
  • Markedsføringsret for specialister - grøn, grønnere og grønnest
  • Persondata i ansættelsesretten
  • Markedsføringsret i en digital verden - introkursus
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Cybersikkerhed – trusler, systemer og risikovurdering
  • Cybersikkerhed – foranstaltninger, implementering og audit
  • Effektivt og compliant databeskyttelsesarbejde (Modul 2)
  • GDPR Bootcamp - seneste tilsynspraksis
  • Risikovurderinger og GDPR – for erfarne
  • KUNSTIG INTELLIGENS OG DATABESKYTTELSE I PRAKSIS
  • Markedsføringsret for specialister - forbrugeraftaler
  • Effektivt og compliant databeskyttelsesarbejde (Modul 3)
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) - Oktober
  • ePrivacy-forordningen
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) - Oktober
  • Forældelse med særligt henblik på personskadesager
  • Grundkursus i renteloven
  • Brush-up på virksomhedspant
  • Omstødelse
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Forældelse
  • Inkasso under Coronakrisen - de grundlæggende regler
  • Inkasso for specialister
  • Lønmodtagernes Garantifond
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • EU’s rekonstruktionsdirektiv gennemføres i dansk ret
  • KUNG FU FOR JURISTER – PLANLÆGNING OG EFFEKTIVITET FOR JURISTER
  • Corporate Governance – nye tendenser
  • Bestyrelsesarbejde – virksomhedsstrategi og risikostyring
  • Håndtering af sexismesager
  • Mediation mellem byggeriets parter – for praktikere
  • Drafting Contracts – for Experienced Contractors
  • Writing Modern Legal English
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Konfliktløsning og kommunikation – de svære samtaler
  • Storytelling for jurister – den bedste historie vinder
  • Legal Project Management
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Professionel forhandling
  • Professionel forhandling - Advanced
  • Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)
  • Gæsteprincippet
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • EU's naturbeskyttelse - begrænsninger og muligheder for projekter
  • Vejjuridisk grundkursus
  • Naboret
  • Ekspropriation 2021
  • Miljøvurdering af projekter og planer
  • Sådan udarbejder du bekendtgørelser og andre administrative forskrifter
  • Retsafgifter: Nye regler pr. 1 oktober
  • Sådan udarbejder du lovforslag
  • Retsafgifter: Bliv opdateret om de nye regler pr. 1 oktober
  • Kommunalfuldmagten – årlig opdatering og praktiske løsninger
  • Gæsteprincippet
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Vejjuridisk grundkursus
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Ekspropriationsproces
  • Offentlig ret – de 10 mest aktuelle emner
  • Naboret
  • Ekspropriation 2021
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E)
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM)
  • Data Protection Officer
  • Effektivt og compliant databeskyttelsesarbejde (Modul1 til 3)
  • Effektivt og compliant databeskyttelsesarbejde (Modul 1)
  • Persondata i ansættelsesretten
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Effektivt og compliant databeskyttelsesarbejde (Modul 2)
  • GDPR Bootcamp - seneste tilsynspraksis
  • Risikovurderinger og GDPR – for erfarne
  • KUNSTIG INTELLIGENS OG DATABESKYTTELSE I PRAKSIS
  • Effektivt og compliant databeskyttelsesarbejde (Modul 3)
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) - Oktober
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) - Oktober
  • Billeasing – regler og praksis
  • Moms og fast ejendom
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Transfer Pricing - Dispute resolution
  • Dødsbobeskatning
  • Internationale ansættelser
  • Skat og fast ejendom
  • Retsafgifter: Nye regler pr. 1 oktober
  • Retsafgifter: Bliv opdateret om de nye regler pr. 1 oktober
  • Grundkursus i renteloven
  • Afhøringsteknik i praksis
  • Sagkyndig bevisførelse
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Få solgt dit budskab i civile sager
  • Sagsportalen – grundkursus
  • M&A-tvister
  • Den succesfulde procedure