Ændring af kontrakter - EG A/S mod Egedal Kommune


Indhold

I denne lektion gives et overblik over udbudslovens regler om ændringer af kontrakter. Lektionen behandler dernæst mere detaljeret Klagenævnet for Udbuds kendelse af 19. august 2020, EG A/S mod Egedal Kommune, hvor Klagenævnet fastslog, at selv en ensidig prisnedsættelse fra leverandørens side kan udgøre en ændring af grundlæggende elementer, som ikke kan aftales uden et nyt udbud. I den konkrete sag førte ændringen til, at aftalen blev erklæret uden virkning, og at kommunen blev idømt en økonomisk sanktion. I lektionen perspektiveres kendelsen, og der argumenteres for, at kendelsen i høj grad må ses i lyset af sagens specielle omstændigheder.

 

Målgruppe

Lektionen er relevant for advokater og jurister, der arbejder med udbudsret, samt alle der arbejder med udbudssager, udbudsprocesser, både i offentlige og privat regi, såvel på ordregivers som tilbudsgiver side.

 

 

Materiale

Alt tilhørende materiale til lektionen kan downloades, så snart lektionen startes på JUC Learning.

 

E-lektionen kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.
Dette kræver dog minimum 3 gennemførte lektioner, som er fagligt sammenhængende og relevante for din profil.

Se de oftest stillede spørgsmål - klik her

 

Tags: Udbudsloven § 178, stk.1 og 2, § 179, § 180, § 181 stk.1 og 2, § 184, EU-Domstolens dom af 19/6-08, C-454/06

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

1

 

 

 

Få indsigt i fordelene ved eJUC

Elearning