Ansvarssubjekter - Lektion 1: Aftalevedtagelser


Indhold

Dette er lektion 1 ud 5 i det entrepriseretlige kursus om Ansvarssubjekter, som er et forhold, der gang på gang er helt centralt i tvister er på entrepriseområdet.


På dette kursus kommer du hele vejen rundt om ansvarsplaceringen – lige fra aftaleindgåelse og begrænsningerne i disse, over tredjemands, f.eks. rådgiveres, involvering og mulige ansvar, og muligheden for at rette sit krav direkte mod medkontrahentens underleverandører samt endelig hvor tvister afgøres i voldgift eller domstole, og hvorledes den nye AB 18 finder anvendelse i denne forbindelse.


Lektion 1 handler om selve vedtagelsen og indgåelse af entrepriseaftalen.

Her får du svar og input til en række centrale spørgsmål:

 

 • Hvilke elementer skal indgå i aftalen mellem eksempelvis en bygherre og en entreprenør?
 • Hvor meget skal der til, før man kan sige, at et agreed document (aftale) er vedtaget?
 • Hvordan sikrer man sig, at dem man forhandler med og indgår aftale med nu også kan binde selskabet?
 • Hvem kan og skal man som total- og hovedentreprenør rejse sit krav imod, i de tilfælde, hvor en bygherre oplever at kravene i aftalen er opfyldt, f.eks. hvis tingene ikke fungerer som tilsigtet, der er sket skader el.lign.
 • Dvs. hvem kan i sidste ende identificeres som ansvarssubjekter?


Lektionen berører bl.a. følgende emner:
 

 • Mulige ansvarssubjekter – hvem kan gøres ansvarlig?
 • Stillingsfuldmagt til at indgå i entreprisekontrakter
 • Hæftelse uden at der foreligger en aftale
 • Mundtlig aftale
 • Indirekte aftaler
 • Fast pris – bindende?
 • Entrepriseform – hoved- eller totalentreprise, e-projekter
 • Betingelser og vedtagelser i AB 92, ABT 93, AB 18, ABR 18 og ABR 89

 

Målgruppe

Lektionen er relevant for advokater, jurister og entreprenører, der arbejder med entrepriseret og byggeri.

 

 

Materiale

Alt tilhørende materiale til lektionen kan downloades, så snart lektionen startes på JUC Learning.

 

E-lektionen kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.
Dette kræver dog minimum 3 gennemførte lektioner, som er fagligt sammenhængende og relevante for din profil.

Se de oftest stillede spørgsmål - klik her

 

Tags: AB 92, ABT 93, ABR 89, AB 18, ABR 18, AB92, ABT93, ABR89, AB18, ABR18, stillingsfuldmagt ved entreprisekontrakter, totalentreprise, totalrådgiver, underrådgiver

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

1

 

 

 

Få indsigt i fordelene ved eJUC

Elearning