Ansvarssubjekter - Lektion 4: Direkte krav, hjemmel


Indhold

Dette er lektion 4 ud 5 i det entrepriseretlige kursus om Ansvarssubjekter, som er et forhold, der gang på gang er helt centralt i tvister er på entrepriseområdet.


På dette kursus kommer du hele vejen rundt om ansvarsplaceringen – lige fra aftaleindgåelse og begrænsningerne i disse, over tredjemands, f.eks. rådgiveres, involvering og mulige ansvar, og muligheden for at rette sit krav direkte mod medkontrahentens underleverandører, samt endelig hvor tvister afgøres i voldgift eller domstole, og hvorledes den nye AB 18 finder anvendelse i denne forbindelse.

 

Denne lektion 4 handler om ”direkte krav”, også kaldet springende regres, hvor man rejser et krav direkte mod sin kontraktparts kontraktpart. Hvorledes kan dette gøres, og hvilken hjemmel findes i dansk ret til at rejse sådanne krav?

 

Lektionen berører bl.a. følgende emner:
 

  • Direkte krav – definition og sondringer
  • Direkte krav – retspraksis
  • Masnedø-sagen
  • Vestas-sagen
  • Bubbledeck-kendelsen
  • Skibsmotorsagen (mangelskrav vs. produktansvar)
  • Betænkningen til AB18, bemærkninger til §8, stk. 5
     

Målgruppe

Lektionen er relevant for advokater, jurister og entreprenører, der arbejder med entrepriseret og byggeri.

 

 

Materiale

Alt tilhørende materiale til lektionen kan downloades, så snart lektionen startes på JUC Learning.

 

E-lektionen kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.
Dette kræver dog minimum 3 gennemførte lektioner, som er fagligt sammenhængende og relevante for din profil.

Se de oftest stillede spørgsmål - klik her

 

Tags: AB 92, ABT 93, ABR 89, AB 18, ABR 18, AB92, ABT93, ABR89, AB18, ABR18, stillingsfuldmagt ved entreprisekontrakter, totalentreprise, totalrådgiver, underrådgiver

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

1

 

 

 

Få indsigt i fordelene ved eJUC

Elearning