Ansvarssubjekter - Lektion 5: Direkte krav, værneting og AB-18


Indhold

Dette er lektion 5 ud 5 i det entrepriseretlige kursus om Ansvarssubjekter, som er et forhold, der gang på gang er helt centralt i tvister er på entrepriseområdet.


På dette kursus kommer du hele vejen rundt om ansvarsplaceringen – lige fra aftaleindgåelse og begrænsningerne i disse, over tredjemands, f.eks. rådgiveres, involvering og mulige ansvar, og muligheden for at rette sit krav direkte mod medkontrahentens underleverandører, samt endelig hvor tvister afgøres i voldgift eller domstole, og hvorledes den nye AB 18 finder anvendelse i denne forbindelse.

 

Denne lektion 5 ligger i direkte forlængelse af lektion 4 om direkte krav, hvor denne lektion forsøger at tage problematikken et skridt videre og kigge frem mod hvad vi kan forvente ift. de nye AB18-bestemmelser, samt hvorledes værnetingsproblematikken spiller ind på direkte krav.

 

Lektionen berører bl.a. følgende emner:
 

  • Hvor skal sager rejses, hvor der ikke foreligger en direkte aftale mellem parterne?
  • Værneting – voldgift eller domstole
  • AB18 §8, stk. 5
  • Erstatning uden for kontrakt
  • AB´s tvisteløsningsbestemmelser

 

Målgruppe

Lektionen er relevant for advokater, jurister og entreprenører, der arbejder med entrepriseret og byggeri.

 

 

Materiale

Alt tilhørende materiale til lektionen kan downloades, så snart lektionen startes på JUC Learning.

 

E-lektionen kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.
Dette kræver dog minimum 3 gennemførte lektioner, som er fagligt sammenhængende og relevante for din profil.

Se de oftest stillede spørgsmål - klik her

 

Tags: AB 92, ABT 93, ABR 89, AB 18, ABR 18, AB92, ABT93, ABR89, AB18, ABR18, stillingsfuldmagt ved entreprisekontrakter, totalentreprise, totalrådgiver, underrådgiver

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

1

 

 

 

Få indsigt i fordelene ved eJUC

Elearning