Bestyrelsesansvar i en nøddeskal – sagen om Calypso Verdensrejser


Indhold

Denne lektion handler om bestyrelsens rolle, pligter og ansvar, der følger af selskabslovens § 115 samt det erstatningsansvar, der følger af § 361.

Lektionen drejer sig mere direkte om en særdeles spektakulær dom fra Højesteret fra 1996 om bestyrelsens ansvar i Calypso Verdensrejser A/S konkurs.

Efter cirka 9 måneders levetid med en underbalance på rundt regnet DKK 45 mio., gik Calypso Verdensrejser i 1996, konkurs. Denne sag handler om en bestyrelse, der har handlet groft uansvarligt. Selvom der er tale om en dom af ældre karakter, er dommen stadig særdeles central i retspraksis vedr. ledelses – og bestyrelsesansvar, navnlig at den viser, hvordan man som bestyrelse ikke skal agere.

Steen Petersen, advokat (H), som førte den konkrete Højesterets dom, på vegne af en af de sagsøgte bestyrelsesmedlemmer, er underviser på denne lektion, som gennemgår bl.a.:

  • Hvad gælder der lovgivningsmæssigt, om bestyrelsens erstatningsansvar?
  • Ansvar – ifølge § 115, § 118 og § 361
  • Hvad skal en bestyrelse påse? Herunder ift. den daglige leder.
  • Hvad gælder der ifølge lovgivningen, bestyrelsen, direktionen og hvad gælder der erstatningsretligt som sådan? 
  • Sagens forløb og konklusioner af dommen
  • Dommens perspektiver

 

Målgruppe

Advokater, fuldmægtige, jurister og andre, der beskæftiger sig med erhvervs- og selskabsret samt insolvensret, særligt ledelses- og bestyrelsesansvar ifm. konkurser og tabsgivende dispositioner.

 

 

Materiale

Alt tilhørende materiale til lektionen kan downloades, så snart lektionen startes på JUC Learning.

 

E-lektionen kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.
Dette kræver dog minimum 3 gennemførte lektioner, som er fagligt sammenhængende og relevante for din profil.

Se de oftest stillede spørgsmål - klik her

 

Tags: Calypso Verdensrejser A/S, 354/2003, sag 354/2003 (1. afd.), bestyrelsesansvar, Selskabslovens § 115, SEL §115, SEL §361

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

1

 

 

 

Få indsigt i fordelene ved eJUC

Elearning