Biao mod Danmark – En sag for Menneskerettighedsdomstolen


Indhold

Denne lektion adresserer vigtige principper i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), og hvorledes disse kan bringes i anvendelse gennem Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) i Strasbourg.

 

Konkret handler lektionen om sag om familiesammenføring, hvor Ousmane Biao, dansk statsborger med tongolesisk baggrund, ønsker familiesammenføring med sin Ghanesiske ægtefælle.

 

Sagens kerne består i at Biao ikke kunne påberåbe sig 28-års reglen, da han kun havde boet i Danmark i 2 år. Sagen indklages for EMD, da det påstås, at 28-årsreglen er i strid med EMRK § 8 om respekt for familielivet i sammenhæng med § 14 om diskrimination. Afslaget blev stadfæstet af både Landsretten og Højesteret.

 

Sagen rejste en række principielle spørgsmål i forhold til rettighederne for dem, som har fået statsborgerskab som børn, og dem, som har fået det senere – herunder i særdeleshed, hvordan uligheden herimellem medfører diskrimination.

 

Emner er bl.a.

  • Tilknytningskravet
  • Respekt for familielivet §8
  • Diskrimination §14
  • Retfærdig rettergang
  • Privatliv og familieliv
  • Fri bevægelighed
  • Lighed for loven
  • Legalitetsprincippet

 

Målgruppe

Advokater, fuldmægtige, jurister og andre, der beskæftiger sig med emner eller sager inden for EU-ret og/eller menneskerettigheder.

 

Materiale

Alt tilhørende materiale til lektionen kan downloades, så snart lektionen startes på JUC Learning.


E-lektionen kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.
Dette kræver dog minimum 3 gennemførte lektioner, som er fagligt sammenhængende og relevante for din profil.

Se de oftest stillede spørgsmål - klik her

 

Tags: Application no. 38590/10, Proklameret på FN’s Plenarforsamling d. 10. december 1948, EMRK, retsstatus i Danmark, Inkorporeringsloven 1.7.1992, EMRK, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention § 8 og § 14, menneskerettigheder, Udlændingelov § 9, 28-års-re

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

1

 

 

 

Få indsigt i fordelene ved eJUC

Elearning