Domme om jordforurening - Rockwool-sagen, Fennet Holding m.fl.


– 3 skelsættende domme inden for jordforurening, bl.a. Rockwool-dommen 


Indhold

Lektionen adresserer retsgrundlaget vedr. jordforurening, både det offentligretlige ansvar og det civilretlige ansvar. 

 

Det offentlige retlige påbudsansvar vedrører, hvornår en offentlig myndighed kan påbyde en virksomhed at rense op efter sig, lave undersøgelser el.lign. 

Herunder er det også spørgsmålet, hvornår der kan gives påbud om oprensning efter tidligere ejer. Det civilretlige erstatningsansvar vedrører bl.a., hvorvidt en sælger af en forurenet ejendom kan gøres erstatningsansvarlig. 

 

Lektionen giver indblik, hvorledes bl.a. Miljøbeskyttelsesloven, Olietankbekendtgørelsen, (Jordforureningsloven samt Miljøerstatningsloven) anvendes i praksis på dette område. 

 

Der tages udgangspunkt i to vigtige Højesteretsdomme samt en landsretsdom på området, herunder Rockwool-dommen fra 1991, der må betragtes som den mest afgørende på området overhovedet. Ligeledes behandles en sag fra 2009 om salg af et parcelhus på en forurenet grund i Hadsund Kommune, samt sagen om Fennets Holdings køb af en forurenet ejendom. 

 

Målgruppe

Lektionen er relevant for advokater og jurister, der arbejder med offentlige ret generelt og i særdeleshed miljø- og planret. Dette gælder både i advokathuse men ikke mindst i kommuner samt virksomheder i en række industrisektorer, f.eks. energisektoren, kemisk industri mv. 

 

Materiale

Alt tilhørende materiale til lektionen kan downloades, så snart lektionen startes på JUC Learning.


E-lektionen kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.
Dette kræver dog minimum 3 gennemførte lektioner, som er fagligt sammenhængende og relevante for din profil.

Se de oftest stillede spørgsmål - klik her

 

Tags: Sag 323/1990, U1992.674H, U.1992.34 ff.; U.2009.1729H, Sag OE-1996.B-2006-92 MAD, 1996.941Ø

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

1

 

Få indsigt i fordelene ved eJUC

 

Elearning