eJUC LEKTIONER I FAST EJENDOM, BYGGERI OG LEJERET

Leder du efter en online jura-lektion inden for fast ejendom, byggeri eller lejeret? Herunder finder du en oversigt over alle aktuelle lektioner for dig, som arbejder med lejeloven, boligreguleringsloven, erhvervslejeret, kontrakter, konkurser, byggeret, entrepriseret m.v.

Det bliver typisk tilgået af ansatte både fra det offentlige og den private sektor, f.eks. advokater, jurister, advokatsekretærer, ejendomsadministratorer, ejendomsmæglere og andre, som er aktive inden for fast ejendom, byggeri og lejeret. Lektionerne går tæt på Højesteretdomme, MgO-kendelser, ny lovgivning, ny retspraksis og administrativ praksis inden for områderne. Du vil blive undervist af topadvokater, der ofte selv har ført den pågældende sag.

Vælg tre lektioner, som du kunne tænke dig at gennemføre. Lektionerne kan sammensættes på tværs af retsområder, men det er vigtigt, at man kan argumentere for, at der er en emnemæssig sammenhæng mellem de valgte lektioner og din faglige profil. Falder kurserne uden for din faglige profil, kan de ikke godkendes som obligatorisk efteruddannelse jf. Advokatsamfundet.

Når du har gennemført 3 lektioner får du automatisk tilsendt et kursusbevis på den mail som du har opgivet til JUC. De gennemførte lektioner kan kun indberettes som obligatorisk efteruddannelse én gang. 

”eJUC er et vigtigt redskab i mit daglige arbejde. Med et helt online bibliotek med lektioner om principielle domme og afgørelser får jeg et direkte indblik i retspraksis."

SEBASTIAN DUNGE RASMUSSEN, ADVOKAT, BECH-BRUUN

  • ”Byggeri for pengene” i almene boligbyggerier
  • AirBnb-dommen - en sag om korttidsfremleje og bopælspligt i andelsboliger
  • Arealmangler ved private boliger
  • Arena-kendelsen
  • Blok 5-dommen - en sag om lokalplanlægning og den naboretlige tålegrænse
  • Brud på persondata-sikkerheden - sagen om Privatbo og Blackstone
  • Den første MgO-kendelse - en sag om ansvar for byggematerialers egnethed
  • Direkte krav og springende regres – Bubbledeck-sagen
  • Entrepriseforsikringen og primær skade – Epoxygulv-sagen
  • Graveskader
  • Grundejerforeningsvedtægter
  • Hæftelse for underentreprenørs culpa
  • Klageberettigelse i bygge- og plansager
  • Kombinationsregulering af lejen i erhvervslejemål
  • KPC-dommen - en sag om moms på salg af fast ejendom
  • Kristen Bernikowsgade-dommen
  • Lejers betalinger udover lejen i beboelseslejemål
  • Markedsleje - 3 principielle domme om fastsættelse af markedslejeniveauet
  • Markedslejeregulering i henhold til erhvervslejelovens § 13
  • Meddelelser i lejeforhold - en sag om kommunikation ifm opsigelse af lejemål
  • Opsigelse og erhvervsbeskyttelse af erhvervslejemål
  • Overpris og underpris på andelsboliger - Lektion 1
  • Overpris og underpris på andelsboliger - Lektion 2
  • Regulering af huslejen i ”småhus-ejendomme"
  • Rådgiveransvar
  • Status på MgO-sagerne - dom d. 21. juni 2017
  • Status på MgO-sagerne – dom d. 30. april 2019
  • Status på MgO-sagerne - dom d. 5. juli 2019
  • Syn og skøn i byggeri
  • Sælgers loyale oplysningspligt i private ejendomshandler
  • Teknisk rådgivers ansvar for projekteringsfejl
  • Tilbudspligt ifm. overdragelse af udlejningsejendomme - Six Pack-sagen
  • Vejadgang på Nørrebro - Metrobyggeriet og naboretten
  • Vejen i Vejen – en central sag om ekspropriation og planlægning
  • Værdifastsættelse af andelsboliger