Grundlæggende ansættelsesret - lektion 1: introduktion


Indhold

Denne lektion, er den første ud af syv lektioner i ”Grundlæggende ansættelsesret”, men kan også tages selvstændigt.

 

Grundkurset og denne lektion beskæftiger sig med den individuelle arbejdsret/ ansættelsesret, men i denne introduktion får du også et nødvendigt overblik over hvordan hele ansættelsesområdet er struktureret. Det betyder, at vi kort ser på kollektiv arbejdsret (overenskomstforholdet) samt arbejdsmiljøret (sikkerhed og sundhed) og hvordan disse områder spiller sammen med den individuelle ansættelsesret.

 

Efter indføringen sættes der spot på de ansættelsesretlige grundprincipper samt lønmodtager- og arbejdsgiverbegrebet.

 

Dernæst ser vi på, hvordan ansættelsesforhold reguleres og herunder hvordan EU-retlig lovgivning (f.eks. databeskyttelseslovgivning m.v.), national lovgivning, kollektive overenskomster, individuelle aftaler og retspraksis spiller sammen og har indflydelse på ansættelsesretten.

 

Fokus i lektionen er at give dig et fundament til at forstå det samlede område, og de mange måder, som ansættelsesretten reguleres på.

 

Emner er bl.a.:

  • Individuel arbejdsret, hvor vi berører løn- og arbejdsvilkår, herunder f.eks. lovgivning for specielle lønmodtagergrupper (funktionærer, tjenestemænd, medhjælpere, elever m.v.)
  • De mange områder som er med til at regulere området og som du skal være bevidst om
  • Overblik over kollektive overenskomster og hvordan de regulerer en bred kreds af løn- og arbejdsvilkår, pension, opsigelsesregler, ferie-fridage, flekstidsbestemmelser m.v.
  • Kort indflyvning til den kollektiv arbejdsret og dermed overenskomstforholdet
  • Hurtigt overblik over arbejdsmiljøret, herunder sikkerhed og sundhed

 

Målgruppe

Advokater, fuldmægtige, HR-profiler, jurister og andre, som ønsker at komme hele vejen rundt om HR-disciplinen og ansættelsesretlige forhold i en virksomhed, hvad enten du arbejder i en virksomhed- eller på medarbejderside.

 

Materiale

Alt tilhørende materiale til lektionen kan downloades, så snart lektionen startes på JUC Learning.

 

E-lektionen kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.
Dette kræver dog minimum 3 gennemførte lektioner, som er fagligt sammenhængende og relevante for din profil.

Se de oftest stillede spørgsmål - klik her

 

Tags: Ansættelsesret, funktionærlov, lønmodtager, forskelsbehandling, tidsbegrænset aftaler, kollektiv overenskomst, kutymer, arbejdstidsdirektivet,

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

1

 

 

 

Få indsigt i fordelene ved eJUC

Elearning