3 højesteretsdomme om personskade


En vigtig del af praksis og retsprincipper for vurdering af personskadesager


Indhold

Lektionen adresserer en række spørgsmål og retsprincipper inden for personskade.

Der præsenteres 3 vigtige domme fra Højesteret, der hver især har bidraget til retspraksis og principper på en række forskellige centrale spørgsmål, bl.a.:

 

  • Tabt arbejdsfortjeneste
  • Tabt erhvervsevne og erhvervsevnetabsprocenten
  • Arbejdsskadesikringsloven og Erstatningsansvarsloven
  • Bevisbyrde
  • Ansvarsfordeling og erstatningsfordeling
  • Forældelse af erstatningsansvaret

 

Målgruppe

Lektionen henvender sig til advokater og jurister, der arbejder med forsikrings- og erstatningsret, særligt ifm. personskade. Herunder er naturligvis jurister i forsikringsselskaber samt offentlige myndigheder, der arbejder med personskade, f.eks. Arbejdsskadestyrelsen.

 

Materiale

Alt tilhørende materiale til lektionen kan downloades, så snart lektionen startes på JUC Learning.


E-lektionen kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.
Dette kræver dog minimum 3 gennemførte lektioner, som er fagligt sammenhængende og relevante for din profil.

Se de oftest stillede spørgsmål - klik her

Tags: Sag 202/2018, U.2019.4288H, Sag BS‐9568/2019‐HJR, U.2019.1093H, U.2020.356H, U.2019.930H, personskade, erhvervsevnetab, tabt arbejdsfortjeneste

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

1

 

Få indsigt i fordelene ved eJUC

 

Elearning