Offentligretlige retssager - alle lektioner


Indhold

Det du skal vide, når du fører en civil retssag for eller mod det offentlige.
Kurset giver dig en grundig introduktion til retsgrundlaget og processen ifm. retssager for eller imod offentlige myndigheder, og de særlige krav deres stilles til offentlige myndigheder.

For at skabe en dybere forståelse for det retlige grundlag i dag tager Professor, dr.jur. Frederik Waage dig med i den historiske udvikling helt tilbage fra Grundloven i 1849 frem til indførelse af ombudsmandspraksis og kodificering i bl.a. forvaltningsloven, offentlighedsloven og retssikkerhedsloven.

Du lærer også om forholdet mellem den offentlig myndighed og dens advokat, og hvordan begge parter er bundet af forvaltningsretlige forpligtelser, herunder kigges der på Kammeradvokatordningen.
Desuden får du viden om, hvilken betydning EU-retten og Menneskerettighedskonventionen har for domstolskontrollen.

Endelig handler kurset om, hvor de offentligretlige og forvaltningsretlige regler kommer i spil i en retssag, og hvad er det der særligt ved en retssag hvor det offentlige er involveret.
 

Kurset er inddelt i tre lektioner:
Lektion 1 - Domstolskontrol
Lektion 2 - Procesfuldmagten og retssagsførelsens organisering
Lektion 3 - Retssagens faser

 

Målgruppe

Advokater, jurister og fuldmægtige med interesse i offentlig ret og forvaltningsret – ikke mindst i det offentlige som procespart.
Dette gælder såvel advokater i advokathuse og ikke mindst advokater og jurister i offentlige myndigheder.

 

 

Materiale

Alt tilhørende materiale til lektionen kan downloades, så snart lektionen startes på JUC Learning.

 

E-lektionen kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.
Dette kræver dog minimum 3 gennemførte lektioner, som er fagligt sammenhængende og relevante for din profil.

Se de oftest stillede spørgsmål - klik her

 

Tags: Grundlovens §63, undersøgelsesprincippet, officialprincippet, saglighedsprincippet, økonomisk forsvarlig forvaltning, principalansvar, reminiscenser af immunitet, retsplejeloven, danske lov 3-19-2, ufr 2010.1547H, U 2010.1547H, regeringsprærogativer, ufr,

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

3

 

 

 

Få indsigt i fordelene ved eJUC

Elearning