Forældelse – Lektion 4: Ukendskab til opholdssted


Indhold

Denne lektion er fjerde lektion ud af fem lektioner, i grundkurset om forældelse.

Overordnet set betyder forældelse, at man mister det krav, man havde på betaling eller en ydelse, hvis en vis periode er forløbet. Denne periode kaldes forældelsesfristen og er reguleret i forældelsesloven, hvor man også kan se, hvilke frister der gør sig gældende for forskellige typer af krav, samt hvornår disse frister løber fra.

Lektion fire tager hovedsageligt afsæt i §14, om ukendskab til opholdssted. Hvad gør man, når skyldner bliver væk og fordringen forældes efter tre år? Til sidst i lektionen vil der blive givet en indledning til afbrydelser samt erkendelser med udgangspunkt i §15.

Emner er bl.a.:

  • Hindring / ukendskab til opholdssted
  • Afbrydelse af forældelsesfristen
  • Egentlig afbrydelse
  • Foreløbig afbrydelse
  • Erkende forpligtelse

 

Målgruppe

Kurset er målrettet medarbejdere med juridisk berøringsflade i bred forstand, idet forældelse er relevant for stort set alle juridiske discipliner. Målgruppen er f.eks. advokater, advokatfuldmægtige, bogholdere, virksomhedsjurister, revisorer, kommunalt ansatte jurister, juridiske sagsbehandlere, advokatsekretærer osv.

 

Materiale

Alt tilhørende materiale til lektionen kan downloades, så snart lektionen startes på JUC Learning.

 

E-lektionen kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.
Dette kræver dog minimum 3 gennemførte lektioner, som er fagligt sammenhængende og relevante for din profil.

Se de oftest stillede spørgsmål - klik her

 

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

5

 

 

 

Få indsigt i fordelene ved eJUC

Elearning