Forældelse – Lektion 5: Afbrydelse: Retsskridt, fogedforretninger mv.


Indhold

Denne lektion er femte og sidste lektion, i grundkurset om forældelse.

Overordnet set betyder forældelse, at man mister det krav, man havde på betaling eller en ydelse, hvis en vis periode er forløbet. Denne periode kaldes forældelsesfristen og er reguleret i forældelsesloven, hvor man også kan se, hvilke frister der gør sig gældende for forskellige typer af krav, samt hvornår disse frister løber fra.

Den sidste lektion vil afrunde de sidste emner. Der vil blive gennemgået det resterende om afbrydelser, retsskridt, fogedforretninger mv. Endeligt vil der også blive gennemgået en praktisk udregning af fristerne.

Emner er bl.a.:

  • Retslige skridt §16
  • Begyndelsestidspunkt for ny forældelse
  • Konkurs mv.
  • Andre muligheder for egentlig afbrydelse, §17
  • Udlægsforretning, §18
  • Delfordring
  • Foreløbig afbrydelse
  • Praktisk udregning af fristerne, §27

 

Målgruppe

Kurset er målrettet medarbejdere med juridisk berøringsflade i bred forstand, idet forældelse er relevant for stort set alle juridiske discipliner. Målgruppen er f.eks. advokater, advokatfuldmægtige, bogholdere, virksomhedsjurister, revisorer, kommunalt ansatte jurister, juridiske sagsbehandlere, advokatsekretærer osv.

 

 

Materiale

Alt tilhørende materiale til lektionen kan downloades, så snart lektionen startes på JUC Learning.

 

E-lektionen kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.
Dette kræver dog minimum 3 gennemførte lektioner, som er fagligt sammenhængende og relevante for din profil.

Se de oftest stillede spørgsmål - klik her

 

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

5

 

 

 

Få indsigt i fordelene ved eJUC

Elearning