Forbud mod dobbelt straf – en sag om EU Chartrets artikel 50


Indhold

Denne lektion adresserer spørgsmålet om dobbelt straf – ne bis in idem – som beskrevet i Den Europæiske Menneskerettigheds Konvention og EU – Chartrets artikel 50.

 

Konkret handler lektionen om en dom fra 2016, hvor Højesteret måtte tage stilling til en kendelse fra Landsretten om frakendelse af kørekortet i Danmark efter allerede at være frakendt kørekortet i Tyskland. Således kom sagen til at vedrøre paragraffer både i straffeloven, færdselsloven, EU´s kørekortsdirektiv foruden EMRK og EU Chartret.

 

Hvor Danmark grundlæggende bekender sig til forbuddet om dobbelt straf i EMRK og EU-charteret blev sagen til et spørgsmål om, hvorvidt der var tale om frakendelsen kunne betegnes som en straf eller en retsfølge.

I et større perspektiv blev det formentlig også et ”politisk” spørgsmål om følgerne af en potentiel principiel afgørelse til fordel for bilisten, og konsekvenserne for påfølgende afgørelser af denne art.

 

Målgruppe

Advokater, fuldmægtige, jurister og andre, der beskæftiger sig med emner eller sager inden for retspleje, menneskerettigheder, EU-ret – og ikke mindst specifikt om kørekortsbestemmelser i Danmark og EU.

 

 

Materiale

Alt tilhørende materiale til lektionen kan downloades, så snart lektionen startes på JUC Learning.

 

E-lektionen kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.
Dette kræver dog minimum 3 gennemførte lektioner, som er fagligt sammenhængende og relevante for din profil.

Se de oftest stillede spørgsmål - klik her

 

Tags: Europæiske Menneskerettigheds Konvention, 2006/126/EF, det tredje kørekortdirektiv, det tredje kørekortsdirektiv

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

1

 

 

 

Få indsigt i fordelene ved eJUC

Elearning