Grundkursus i økonomisk kriminalitet - Lektion 1: Sigtede og forsvarerens adgang til sagens materiale


Indhold

De fleste straffesager vedrørende økonomisk kriminalitet omfatter mange bilag (mails, regnskaber, kontoudtog, afhøringsrapporter m.m.).

En forudsætning for et optimalt forsvar er, at både sigtede og forsvareren er godt inde i alle sagens bilag, inden hovedforhandlingen begynder.

 

Denne lektion gennemgår retsplejelovens § 729 a og giver bl.a. svar på følgende spørgsmål:

  • Hvilket materiale er omfattet af aktindsigten?
  • Hvordan håndterer forsvareren forsvarerpålæg?
  • Kan sigtede få udleveret kopi af sagens materiale?
  • Er det strafbart for en forsvarsadvokat at give sin klient en kopi af en retsbog fra sagen?

 

Målgruppe

Lektionen retter sig mod strafferetsadvokater og -fuldmægtige i advokatfirmaer, samt i politi og anklagemyndighed samt andre med interesse for det strafferetlige område indenfor økonomisk kriminalitet.

 

Materiale

Alt tilhørende materiale til lektionen kan downloades, så snart lektionen startes på JUC Learning.

 

E-lektionen kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.
Dette kræver dog minimum 3 gennemførte lektioner, som er fagligt sammenhængende og relevante for din profil.

Se de oftest stillede spørgsmål - klik her

 

Tags: Rpl 729 a, stk. 3, § 871, stk. 1 og stk. 2, nr. 5, EMRK art. 6, § 729 a, stk. 3, og § 729 a, stk. 4, Rpl § 729 c, § 746, § 748 stk. 6, jf. stk. 1, § 729a stk. 2, §§ 748 og 856, Rpl § 219 a, stk. 5, 1. pkt., Rpl § 738, stk. 3

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

1

 

 

 

Få indsigt i fordelene ved eJUC

Elearning