Jurisdiktion ved direkte krav - en sag om forsikring og erstatning ifm. søtransport


Indhold

I denne lektion gennemgår partner, Johannes Grove Nielsen, og senioradvokat, Camilla Søgaard Hudson, begge Bech-Bruun Advokatfirma, Højesteretsdom af 9. oktober 2017 (UFR 2018.461 H), som er en sag om jurisdiktion relateret til direkte krav inden for søretten.

Sagen er principiel, da Højesteret – efter at have forelagt et fortolkningsspørgsmål for EU-Domstolen – fjernede den usikkerhed omkring værneting, som der hidtil havde været, i tilfælde hvor en skadelidt retter et direkte krav mod en skadevolders ansvarsforsikringsselskab. Sagen er relevant for alle, som beskæftiger sig med søretten, forsikringsret eller international procesret

 

Målgruppe

Lektionen er relevant for advokater, jurister og fuldmægtige, der arbejder med og interesserer sig for sø- og transportret, forsikringsret og transportansvar, samt alle ansvarlige i shippingvirksomheder, transport- og speditionsvirksomheder

 

Materiale

Alt tilhørende materiale til lektionen kan downloades, så snart lektionen startes på JUC Learning.


E-lektionen kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.
Dette kræver dog minimum 3 gennemførte lektioner, som er fagligt sammenhængende og relevante for din profil.

Se de oftest stillede spørgsmål - klik her

 

Tags: UFR 2018.461 H

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

1

 

Få indsigt i fordelene ved eJUC

 

Elearning