Justitsmord på sønderjysk ægtepar – en sag om tort- erstatning for fejlagtig dom


Indhold

Denne lektion adresserer spørgsmålet om torterstatning ifm. fejlagtige domme i retssystemet. I denne forbindelse bringes en række principper om menneskerettigheder, EU-chartret og retsplejeloven i spil.

 

Ligeledes vendes en række spørgsmål i EU-retten vedr. arbejdskraften frie bevægelighed og rettigheder for grænsegængere.

 

Konkret tages udgangspunkt i en sag om et sønderjysk ægtepar, der lev ulovligt dømt for socialbedrageri, og hvorledes retten forholdt sig til de konsekvenser dommen havde haft for parret, og den oprejsning og erstatning de kunne forvente i retssystemet.

 

Sagen varede i hele 7 år og kom hele vejen fra byretten til Højesteret, bl.a. via EU-kommissionen og giver et godt indblik i retsprocesser og vurderinger ifm. en sag, hvor retssystemet fejlagtigt har dømt en borger.

 

Emner er bl.a.

 • Torterstatning
 • Retsplejeloven §93a
 • Straffelovens §289a
 • EU-retten
 • Arbejdskraftens frie bevægelighed
 • Retfærdig rettergang
 • Rettigheder for grænsegængere
 • Privatliv og familieliv
 • Menneskerettigheder
 • Den Europæiske Menneskerettigheds Konvention (EMRK)
 • EU-Chartret

 

Målgruppe

Advokater, fuldmægtige, jurister og andre, der beskæftiger sig med emner eller sager inden for retspleje, menneskerettigheder og EU-ret

 

Materiale

Alt tilhørende materiale til lektionen kan downloades, så snart lektionen startes på JUC Learning.


E-lektionen kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.
Dette kræver dog minimum 3 gennemførte lektioner, som er fagligt sammenhængende og relevante for din profil.

Se de oftest stillede spørgsmål - klik her

 

Tags: Sag 196/2016, Rettens nr. K01-2803/2015, Politiets nr. SAV-2014-521-2922, Fællesskabsretten, Menneskerettigheder, Den Europæiske

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

1

 

 

 

Få indsigt i fordelene ved eJUC

Elearning