Ligedelingsdommen - Civilstyrelsen mod Det Nissenske Familiefond


Indhold

Denne dom omhandler Højesterets dom af 30. april 2019, herunder Civilstyrelsen mod Det Nissenske Familiefond og præsenteres af advokat og Director Jacob Ølgaard.  

Civilstyrelsen pålagde i 2015 en familiefond at foretage ligelige uddelinger til to af fondens uddelingsformål. Sagen blev efterfølgende indbragt for domstolene. Dommen fastslår, at der ikke er hjemmel i fondslovens § 29 til at pålægge en fond over tid at foretage ligelige uddelinger, hvis dette ikke fremgår af vedtægten. 

Du præsenteres for sagsforløbet, herunder de fondsretlige rammer, lovgrundlaget, de faktiske omstændigheder, uddelingsbestemmelsen og de afgørelser der har været til sagen hhv. Civilstyrelsens afgørelse, Østre Landsret dom af 25. januar 2018, anke og dom fra Højesteret. Endeligt belyses konsekvenserne af dommen.  

 

Målgruppe

Beskriv kort kursets målgruppe. Hvilke titler og opgaver har målgruppen? Er det f.eks. et grund-, specialist- eller nyhedskursus eller en blanding?

 

Materiale

Alt tilhørende materiale til lektionen kan downloades, så snart lektionen startes på JUC Learning.


E-lektionen kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.
Dette kræver dog minimum 3 gennemførte lektioner, som er fagligt sammenhængende og relevante for din profil.

Se de oftest stillede spørgsmål - klik her

 

Tags: BS‐7813/2018‐HJR, UfR 2019.2657 H, Fondsret, Lideling, fondslovens § 29, ikke-erhvervsdrivende fond, Uddelingsformål

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

1

 

 

 

Få indsigt i fordelene ved eJUC

Elearning