Medarbejderes retsstilling ved outsourcing


Indhold

Lektionen adresserer generelt spørgsmålet om medarbejdernes retsstilling ifm. virksomhedsoverdragelser og herunder specifikt ifm. outsourcing

 

I lektionen gennemgås det centrale retsgrundlag i EF-direktivet 2001/23/EF og ikke mindst Virksomhedsoverdragelsesloven, dvs. hvilke vilkår medarbejderne kan forvente i det nye selskab, og ikke mindst hvornår disse bestemmelser finder anvendelse, dvs. hvorledes defineres en virksomheds-overdragelse og hvornår falder outsourcing ind under denne definition?

 

Det centrale spørgsmål er grundlæggende, om den økonomiske enhed, der overføres, har bevaret sin identitet, og hvorledes dette vurderes?


Der fremdrages principielle sager fra EU-domstolen, der udgør den centrale retspraksis på området, ikke mindst sag C-298/18, Grafe og Pohle fra 2020, der giver en ny vinkel til de præjudicielle spørgsmål om identitetsoverførsel.

 

Centrale emner er:

  • EF-direktivet 2001/23/EF og Virksomhedsoverdragelsesloven
  • Rettigheder vedr. afskedigelser
  • Løn, vilkår, bonus og frynsegoder
  • Kollektive overenskomster
  • Den økonomiske enheds identitet - identitetsbegrebet
  • Vilkår og definitioner ifm. outsourcing

 

Målgruppe

Lektionen er vigtig for alle, der arbejder arbejds- og ansættelsesret, såvel advokater og jurister både i advokatfirmaer, offentlige myndigheder og faglige organisationen, såvel HR-ansvarlige i både offentligt og privat erhvervsliv.

 

 

 

Materiale

Alt tilhørende materiale til lektionen kan downloades, så snart lektionen startes på JUC Learning.

 

E-lektionen kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.
Dette kræver dog minimum 3 gennemførte lektioner, som er fagligt sammenhængende og relevante for din profil.

Se de oftest stillede spørgsmål - klik her

 

Tags: C-298/18, Grafe og Pohle, ECLI: EU:C:2020:121, Ayse Süzen-dommen ECLI: EU:C:1997:141, C-172/99, Liikenne, C-172/99, ECLI: EU:C:2001:59, identitetsbegrebet, den økonomiske enhed

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

1

 

 

 

Få indsigt i fordelene ved eJUC

Elearning