Offentligretlige retssager 1 - Domstolskontrol


Indhold

Dette er lektion 1 ud af 3 i kurset Offentligretlige retssager, der giver en grundig introduktion til retsgrundlaget og processen ifm. retssager for eller imod offentlige myndigheder, og de særlige krav deres stilles til offentlige myndigheder, der er involveret i retssagsførelse.

 

I denne første lektion kigges der på domstolskontrol med forvaltningen, og hvad der karakteriserer det offentlige som procespart i dansk ret, og hvilke særlige karaktertræk der er ved danske retsstat.

 

Der tages udgangspunkt i den historiske udvikling helt tilbage fra Grundloven i 1849, hvor enevældens immunitet blev brudt, og det blev muligt at sagsøge staten i sager om myndighedsudøvelse, - og frem til indførelse af ombudsmandspraksis og kodificering i bl.a. forvaltningsloven, offentlighedsloven og retssikkerhedsloven

 

Dette for at skabe en dybere forståelse for det retlige grundlag i dag, herunder ikke mindst de grundlæggende retsprincipper, som normerer al offentlig virksomhed, og som domstolskontrollen baseres på.

 

Emner er bl.a.:

 • Grundlovens §63
 • Grundlæggende retsprincipper for offentlig forvaltning
 • Undersøgelsesprincippet/officialprincippet og saglighedsprincippet
 • Princippet om økonomisk forsvarlig forvaltning
 • Principalansvaret
 • Offentligretligt erstatningsansvar
 • Reminiscenser af statslig immunitet
 • Endelighedsbestemmelser
 • Kommunernes retsstilling
 • Det ulige retsforhold mellem borger og stat
 • Loyalitetspligt i civilprocessen
 • Processuel vejledningsforpligtelse

 

Målgruppe

Advokater, jurister og fuldmægtige med interesse i offentlig ret og forvaltningsret – ikke mindst i det offentlige som procespart.Dette gælder såvel advokater i advokathuse men ikke mindst advokater og jurister i offentlige myndigheder.

 

Materiale

Alt tilhørende materiale til lektionen kan downloades, så snart lektionen startes på JUC Learning.

 

E-lektionen kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.
Dette kræver dog minimum 3 gennemførte lektioner, som er fagligt sammenhængende og relevante for din profil.

Se de oftest stillede spørgsmål - klik her

 

Tags: Grundlovens §63, undersøgelsesprincippet, officialprincippet, saglighedsprincippet, økonomisk forsvarlig forvaltning, principalansvar, reminiscenser af immunitet, retsplejeloven, danske lov 3-19-2, ufr 2010.1547H, U 2010.1547H, regeringsprærogativer, ufr

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

1

 

 

 

Få indsigt i fordelene ved eJUC

Elearning