Offentligretlige retssager 2 – Procesfuldmagten og retssagsførelsens organisering


Indhold

Dette er lektion 2 ud af 3 i kurset Offentligretlige retssager, der giver en grundig introduktion til retsgrundlaget og processen ifm. retssager for eller imod offentlige myndigheder, og de særlige krav deres stilles til offentlige myndigheder, der er involveret i retssagsførelse.

 

I denne anden lektion kigges der på forholdet mellem den offentlig myndighed og dens advokat og hvordan begge parter er bundet af forvaltningsretlige forpligtelser, herunder kigges der på Kammeradvokatordningen.

Der kigges herunder nærmere på, hvilken betydning EU-retten og Menneskerettighedskonventionen har for domstolskontrollen. Dvs. hvilke områder og offentligretlige sager, menneskerettighederne finder anvendelse på, og hvordan de stiller krav til processer i retssagsførelsen.


Endelig kigges der nærmere på Folketingets Ombudsmands kompetence i ft. retssagsbehandlingen, samt på de såkaldte mandatarsager, hvor offentlige myndigheder virker som mandatar for en privat aktør.

 

Emner er bl.a.:

 

  • Procesfuldmagten – advokaten som delegeret for det offentlige
  • Forvaltningsretlige principper
  • EU-retten og Menneskerettighedskonventionen
  • EU's harmoniseringsprincipper, herunder forhandlingsprincippet
  • Kammeradvokatordningen
  • Ombudsmandens kompetence ift. retssagsførelsen
  • Mandatarsager

 

Målgruppe

Advokater, jurister og fuldmægtige med interesse i offentlig ret og forvaltningsret – ikke mindst i det offentlige som procespart.Dette gælder såvel advokater i advokathuse men ikke mindst advokater og jurister i offentlige myndigheder.
 

Materiale

Alt tilhørende materiale til lektionen kan downloades, så snart lektionen startes på JUC Learning.

 

E-lektionen kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.
Dette kræver dog minimum 3 gennemførte lektioner, som er fagligt sammenhængende og relevante for din profil.

Se de oftest stillede spørgsmål - klik her

 

Tags: Procesfuldmagten, Kammeradvokaten, Kammeradvokatordningen, Ombudsmanden, harmoniseringsprincippet, harmoniseringsprincipper, ækvivalensprincippet, effektivitetsprincippet, forhandlingsprincippet, C-312/93, Peterbroeck-dommen, C-430/93, Van Schjindel-domme

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

1

 

 

 

Få indsigt i fordelene ved eJUC

Elearning