Særligt opsigelsesbeskyttede medarbejdere


Indhold

Denne lektion kigger på de særligt beskyttede medarbejdergrupper, dvs. de grupper, f.eks. tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter m.fl., for hvem der i forskellige love og aftaler gælder særlig skærpede vilkår ifm. opsigelser.

 

I lektionen kigges der nærmere på de forskellige love, regelsæt og aftaler, der regulerer disse skærpede opsigelsesvilkår og hvilke forudsætninger, der er for at en medarbejder falder ind under disse vilkår.

 

Konkret tages der udgangspunkt i en dom fra Højesteret fra 2018, der er central i forståelsen for hvorledes disse regelsæt spiller sammen, og for rækkevidden af aftaler og overenskomster på dette område.

 

Emner er bl.a.:

  • Arbejdsgiverens frie opsigelsesadgang
  • Sagligt begrundet opsigelse
  • Lovgivning på området
  • Aftaler og overenskomster
  • Forskellige typer af særligt beskyttede medarbejdere
  • Samspillet mellem love og overenskomster

 

Målgruppe

Advokater, fuldmægtige og jurister, der arbejder med ansættelsesret samt
HR-chefer og ansatte i HR-afdelinger der arbejder med ansættelser og afskedigelser.

 

 

Materiale

Alt tilhørende materiale til lektionen kan downloades, så snart lektionen startes på JUC Learning.

 

E-lektionen kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.
Dette kræver dog minimum 3 gennemførte lektioner, som er fagligt sammenhængende og relevante for din profil.

Se de oftest stillede spørgsmål - klik her

 

Tags: U 2018.900 H, Sag 50/2017, særligt beskyttede medarbejdere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmilljørepræsentanter, den fire opsigelsesadgang, funktionærloven § 2b

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

1

 

 

 

Få indsigt i fordelene ved eJUC

Elearning