Sager om og med børn - Alle lektioner


Indhold

Dette specialkursus ser på de forskellige roller, man kan have i en sag om eller med børn, og giver dig styr på teori såvel som praksis. 

 

Kurset består af 8 lektioner med følgende emner:  

  • Lektion 1: FN’s børnekonvention og retssikkerhed for børn
  • Lektion 2: Godt klædt på til møde i børn- og ungeudvalget
  • Lektion 3: Indstillingen til børn- og ungeudvalget
  • Lektion 4: Videoafhøring i straffesager af børn og unge
  • Lektion 5: Familierettens behandling af sager om samvær mellem børn og forældre, som ikke er samlevendeLektion 5:
  • Lektion 6: Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet uden samtykke
  • Lektion 7: Samvær med børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet (servicelovens §71)
  • Lektion 8: Ungdomskriminalitetsnævnet

 

Målgruppe

Kurset er relevant for alle som arbejder professionelt med børns forhold, herunder advokater, socialrådgivere og kommunale sagsbehandlere

 

Materiale

Alt tilhørende materiale til lektionen kan downloades, så snart lektionen startes på JUC Learning.

 

E-lektionen kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.
Dette kræver dog minimum 3 gennemførte lektioner, som er fagligt sammenhængende og relevante for din profil.

Se de oftest stillede spørgsmål - klik her

 

Tags: Retsplejeloven § 745 e, Straffeloven § 210 eller kapitel 24, Straffeloven §§ 237 eller 243-246, Retsplejeloven § 171, stk. 1., 2 og 3., U.2016.864H, U.2021.2868H, Straffeloven § 245 og § 266, U.2021.5225Ø, Straffeloven § 244 stk. 2.

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

8

 

 

 

Få indsigt i fordelene ved eJUC

Elearning