Syn og skøn i byggeri


Indhold

Denne lektion i tale sætter syn og skøn i byggeriet og introducerer overvejelser og gennemgang af retspraksis i den sammenhæng.

 

Lektionen tager et skridt tilbage for at vurdere behovet for syn og skøn med reference til konkrete sager om mangler ved bygge- og/eller anlægsarbejder. Ydermere inddrages processen omkring syn og skøn med aktuelle pointer.

 

Herudover gennemgås konkrete eksempler på relevant rets- og voldgiftspraksis særligt med fokus på tilsidesættelse af skønsmandens vurdering i visse sager.

 

Der samles op på generelle overvejelser omkring syn og skøn og reflekteres over afgørelser samt de pointer, som disse giver anledning til.

 

Målgruppe

Advokater, fuldmægtige, jurister og andre, der beskæftiger sig med sager inden for entrepriseret.

 

Materiale

Alt tilhørende materiale til lektionen kan downloades, så snart lektionen startes på JUC Learning.


E-lektionen kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.
Dette kræver dog minimum 3 gennemførte lektioner, som er fagligt sammenhængende og relevante for din profil.

Se de oftest stillede spørgsmål - klik her

 

Tags: Retsplejeloven § 197 stk. 2, sag nr. C-14435 (TBB2019.207), sag nr. C-13298 (TBB2016.427), sag nr. C-11700 (TBB2011.544), syn og skøn, byggeri, voldgiftsret, voldgift, entrepriseret

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

1

 

 

 

Få indsigt i fordelene ved eJUC

Elearning