Udelukkelsesgrunde i udbudssager - Delta-CNAir-dommen


Indhold

Denne lektion vedrører udelukkelsesgrunde af tilbudsgivere fra deltagelse i udbudsprocesser. 

Mere præcist adresseres, hvorledes misligholdelse af tidligere kontrakt kan lægges til grund for udelukkelse i en senere udbudsproces, herunder også såfremt tilbudsgiver kun fungerer som underleverandør i et konsortium. 

Der tages udgangspunkt i den stærkt omtalte og retningsgivende Delta CNAir-sag fra EU-domstolen i 2019, hvor disse spørgsmål var oppe at vende. 

I denne forbindelse er elementer fra såvel udbudsloven, forsyningsvirksom-hedsdirektivet og koncessionsdirektivet i spil, og deres retsvirkning og betydning i disse spørgsmål vendes og diskuteres 

Emner er bl.a.: 

  • udelukkelse som følge af tidligere misligeholdelse  

  • vurdering af misligeholdelse 

  • sondring mellem obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde 

  • betydningen af rollen som underleverandør i konsortier 

  • proportionalitetsprincippet 

  • mulighed for self-cleaning 

 

Målgruppe

Lektionen er relevant for advokater og jurister, der arbejder med udbudsret, samt alle der arbejder med udbudssager, udbudsprocesser, både i offentlige og privat regi, såvel på ordregivers som tilbudsgiver side. 

 

Materiale

Alt tilhørende materiale til lektionen kan downloades, så snart lektionen startes på JUC Learning.


E-lektionen kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.
Dette kræver dog minimum 3 gennemførte lektioner, som er fagligt sammenhængende og relevante for din profil.

Se de oftest stillede spørgsmål - klik her

 

Tags: Sag C-267/18

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

1

 

 

 

Få indsigt i fordelene ved eJUC

Elearning