Vejstribesagen - sagen mod EUROSTAR og GVCO


Indhold

Højesteret fastslog den 27. november 2019, at det var i strid med konkurrencereglerne, da Eurostar og GVCO i 2014 bød på en kontrakt som et konsortium. Sagen angik prøvelse af Konkurrenceankenævnets afgørelse, herunder spørgsmålet om, hvorvidt Eurostar Danmark og GVCO (tidligere LKF Vejmarkering) var konkurrenter.
 

I givet fald var det videre et spørgsmål, om de to virksomheder havde handlet i strid med forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens § 6 og TEUF-artikel 101, i forbindelse med at virksomhederne i 2014 etablerede et konsortium med henblik på at udarbejde og afgive tilbud på Vejdirektoratets kontrakt på genmarkering af det statslige vejnet i tre af landets fem distrikter i perioden 2014-2017

 

Dommen præsenteres af advokat og partner Jakob Pindborg, som indledningsvis skitserer sagens tema samt baggrund og efterfølgende går i dybden med Højesterets dom, sagens hovedtemaer og endeligt drager han konklusioner af dommen og sagens betydning.

 

Målgruppe

Advokater, advokatfuldmægtige, jurister, ordregivere og andre som arbejder med konkurrenceret, udbud m.v.

 

Materiale

Alt tilhørende materiale til lektionen kan downloades, så snart lektionen startes på JUC Learning.


E-lektionen kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.
Dette kræver dog minimum 3 gennemførte lektioner, som er fagligt sammenhængende og relevante for din profil.

Se de oftest stillede spørgsmål - klik her

 

Tags: HRET DOM Sag 191/2018, (2. afdeling), UfR 2017.973 H, Konsortier, Konkurrenceret, Udbudsret, Konkurrencebegrænsning, Prisfastsættelse, Tilbudsgiver

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

1

 

 

 

Få indsigt i fordelene ved eJUC

Elearning