KURSER I ERHVERVS- OG SELSKABSRET, BANK- OG FINANSIERINGSRET SAMT BESTYRELSESARBEJDE

Leder du efter et jura- eller advokatkursus inden for erhvervsret, selskabsret, bankret, finansieringsret, fondsret eller bestyrelsesarbejde? Herunder finder du en oversigt over alle aktuelle kurser for dig, som arbejder med erhvervslivet, kontrakter, compliance, behandling af transaktioner m.v.

De typiske kursusdeltagere arbejder dagligt med kommercielle forhold og er f.eks. advokater, jurister, direktører, in-house legals, konsulenter og andre som er aktive inden for erhvervsret og selskabsret. Kurserne går tæt på ny lovgivning, ny retspraksis og administrativ praksis inden for områderne.

På kurserne underviser udvalgte specialister og eksperter inden for erhvervsret, selskabsret, bank- og finansieringsret og bestyrelsesarbejde, hvilket giver dig mulighed for at arbejde med konkrete cases og aktuelle problemstillinger fra erhvervslivet. Kurserne hos JUC er designede, så du bliver i stand til at arbejde mere effektivt og med større sikkerhed inden for de mange faglige områder. Alle vores juridiske kurser giver point til den obligatoriske efteruddannelse af advokater og jurister.

 

 • "Når jeg sidder med problemer, er det rart at få fagligt input og sparring fra ligesindede."
  OLE ESKE BRUUN, BECH-BRUUN
 • "Jeg holder mig opdateret på mit felt og får indspil på de problemstillinger, jeg arbejder med
  på daglig basis
  ."
  MORTEN WARBERG, NORWEGIAN PROPERTY
  • Sagsportalen anno 2016
  • Sagsportalen anno 2016 (Aarhus)
  • Bonus- og incitamentsordninger for medarbejdere
  • Leasingaftalers gyldighed
  • Grundkursus i køb og salg af virksomheder (M&A)
  • Ejeraftaler, vedtægter og forretningsorden
  • Due Diligence ved virksomhedsovertagelser
  • Contract Management – hvordan, hvornår, hvorfor?
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Bestyrelsesansvar i finansielle virksomheder
  • Grundkursus i Selskabsret
  • Offshore-kontrakter
  • Pengeinstitutters rådgivningsansvar
  • Transaktioner i selskaber
  • Beskatning af fonde
  • Værdiskabende bestyrelsesarbejde
  • Praktisk børsret
  • Drafting Contracts – for Experienced Contractors
  • Negotiation Skills Workshop – A program taught by Professor Robert Bordone of Harvard Law School
  • Rekonstruktionsmodeller – i og udenfor skifteretten
  • Whistleblowersager og håndtering i praksis – for virksomheder
  • Fondsret – fokus på ikke-erhvervsdrivende fonde og fondes beskatning
  • Rådgivning af ejerledede virksomheder
  • Nyt om erhvervs- og selskabslovgivning – inkl. brush up
  • Praktisk compliance i den finansielle sektor
  • Ejerregistreringer – ny lov og nye sanktioner i 2017
  • Aktionærlån – nye regler pr. 1/1-17
  • Internationale kontrakter
  • Opdateringspakke om ændringer for selskaber
  • Pengeinstitutters rådgivningsansvar 2017 (Udsolgt)
  • Bestyrelsesansvar
  • Selskabsret for specialister
  • Transaktioner i selskaber
  • Den nye hvidvasklov – de særligt vanskelige områder
  • Private Equity – introduktion til LPA'en og juridisk due diligence
  • Pengeinstitutternes rådgivningsansvar
  • Fondsbeskatning - fokus og faldgruber
  • MiFID II – udvalgte praktiske emner
  • Julekursus med Lars Lindencrone – kursusgaranti
  • Persondata i fonde og foreninger
  • De nye regler om ejendomsvurdering og ejendomsbeskatning
  • De nye regler om ejendomsvurdering og ejendomsbeskatning (Aarhus)
  • Økonomiske konsekvenser af tvister i ansættelsesforhold
  • IDD – implementering, erfaringer og praksis
  • LOV OM FORRETNINGSHEMMELIGHEDER
  • Billeasing – regler og praksis
  • Grundlæggende kontraktret
  • Udvidet kontraktret
  • Venturekapital-investeringer
  • Vedtægter og ejeraftaler
  • Sundhedsret
  • Drafting International Contracts
  • Sådan løser du erhvervstvister
  • Konkurrenceretlig compliance
  • Aktiehandel og aktieanalyse – få mest muligt ud af dine investeringer
  • Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer
  • ALønmodtagernes Garantifond
  • Warranty & Indemnity forsikringer
  • Dawn Raids i praksis – vær forberedt på uanmeldte kontrolbesøg
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Tvangsopløsninger for specialister
  • Aktionærrettighedsdirektivet – implementering med fokus på ledelsesaflønning
  • Kontrol af databehandlere
  • Compliance – third party due diligence
  • Compliance - Internal Investigations
  • Sustainable Development Goals - Acceleration
  • Generationsskifte og omstrukturering
  • M&A-tvister
  • Forældelse (Aarhus)
  • Omstødelse
  • Julekursus om advokathonorarer, sagsomkostninger og forældelse
  • Fonde og den offentlige sektor
  • Køb og salg af virksomheder (M&A) for specialister
  • Rekonstruktionsbehandling for specialister
  • Investment & Asset Management Structuring
  • Løgndetektion
  • Compliance i praksis
  • Bestyrelses- og Direktions-uddannelse i Corporate Compliance
  • Nyheder inden for generationsskifte
  • Brush-up på virksomhedspant
  • Corporate Governance – nye tendenser
  • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
  • Bestyrelseskontrakter
  • Distributionsret
  • De nye regler om aktivt ejerskab i børsnoterede selskaber
  • Den danske investerings-screeningslov
  • Praktisk børsret
  • Sustainability: From Why to How
  • Diversitet og inklusion
  • Finansiel leasing - Grundkursus
  • Leasing - Juraen og praktikken
  • Anti-Corruption Training
  • Drafting Contracts for Experienced Contractors
  • BUSINESS EXPANSION - FOR LAWYERS AND LAW FIRMS
  • Sanktioner
  • Regnskab og værdiansættelse af virksomheder
  • Grundkursus i økonomi og regnskab
  • Kontraktret
  • Sundhedsret
  • Whistleblower-håndtering
  • Iværksætterens juridiske rådgiver
  • Billeasing A-Z
  • Advokatundersøgelser