eJUC News

Hjertelig velkommen til JUC's juridiske nyheder - eJUC News.

eJUC News er en nyhedsudsendelse, som med regelmæssige mellemrum vil hjælpe dig med at holde dig opdateret på, hvad der rører sig inden for de emnekredse, som er relevante for din hverdag.

De nyheder, som vi vil beskæftige os med, er først og fremmest ny lovgivning og aktuel retspraksis. Det, som vi vil gøre med dem, er, at vi vil orientere om dem og gennemgå om kommentere dem i hovedpunkter.

  • Februar 2021 - eJUC News

    eJUC news går i luften med ny lovgivning bl.a. om hvidvask, konkurrencelovgivning, Konkursloven, LG Loven m.v.

Når det gælder lovforslag og love, vil vi forsøge at give dem nogle kommentarer med på vejen, enten på forslagsstadiet eller umiddelbart efter at de er vedtaget. Det bliver et valg, som vi træffer fra gang til gang – dels er der jo – hvis man kan sige det på den måde – risikoen for, at der kommer ændringsforslag ind undervejs, dels træder nogle love jo i kraft med kort varsel, så det kan være vanskeligt at finde det hel rigtige tidspunkt.

Når det gælder retspraksis, vil vi følge med på Højesterets og Sø- og Handelsrettens hjemmesider for at være så aktuelle som muligt. Når det gælder landsretterne, er den primære kilde jo fortsat Ugeskrift for Retsvæsen, så det kan ikke undgås, at der er en lidt længere leveringstid på kommentarer til landsretsafgørelser.

Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har kommentarer eller forslag. Skriv til JUC's Development Director Morten Richardt på mri@juc.dk eller ring på telefon 27 12 75 65.