eJUC News

Velkommen til JUC's juridiske nyheder - eJUC News.

eJUC News er en nyhedsudsendelse, som med regelmæssige mellemrum hjælper dig med at holde dig opdateret på, hvad der rører sig inden for de juridiske emner, som er relevante for din hverdag.

De nyheder, som vi beskæftiger os med, er først og fremmest ny lovgivning og aktuel retspraksis. Her vil vi orientere, gennemgå og kommentere nyhederne i hovedpunkter, så du føler dig opdateret og kan anvende informationen i din hverdag.

 • Maj 2021 - eJUC News

  eJUC i maj ser på fremsatte lovforslag, herunder L 223 om købeloven og markedsføringsloven. Ny retspraksis herunder 4 Højesteretsdomme og 3 landsretsdomme. Der er også nyheder fra Advokatnævnet og Erhvervsankenævnet samt fokus på ny litteratur

 • April 2021 - eJUC News

  eJUC i april zoomer ind på Lov om beskyttelse af whistleblowere, HD om fordringsprøvelse, 4 domme fra Vestre Landsret, 1 dom fra SHD m.v.

 • Marts 2021 - eJUC News

  eJUC i marts har fokus på L184 urimelig handelspraksis, HRET afgørelse om minretssag, VLD om panteret, RPL §361, medvirken til overtrædelse med passivitet, sagsomkostninger og syn & skøn samt salærafregning og forsikringsoplysninger.

 • Februar 2021 - eJUC News

  eJUC news går i luften med ny lovgivning bl.a. om hvidvask, konkurrencelovgivning, Konkursloven, LG Loven m.v.


Mere om eJUC News

Når det gælder lovforslag og love, vil vi forsøge at give dem nogle kommentarer med på vejen, enten på forslagsstadiet eller umiddelbart efter at de er vedtaget. Det bliver et valg, som vi træffer fra gang til gang – dels er der jo – hvis man kan sige det på den måde – risikoen for, at der kommer ændringsforslag ind undervejs, dels træder nogle love jo i kraft med kort varsel, så det kan være vanskeligt at finde det hel rigtige tidspunkt.

Når det gælder retspraksis, vil vi følge med på Højesterets og Sø- og Handelsrettens hjemmesider for at være så aktuelle som muligt. Når det gælder landsretterne, er den primære kilde jo fortsat Ugeskrift for Retsvæsen, så det kan ikke undgås, at der er en lidt længere leveringstid på kommentarer til landsretsafgørelser.

Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har kommentarer eller forslag. Skriv til JUC's Development Director Morten Richardt på mri@juc.dk eller ring på telefon 27 12 75 65. 

Du kan se den nyeste eJUC News udsendelse ovenfor ved at klikke på billedet, og se det store udvalg af e-lektionerne til obligatorisk efteruddannelse her.