eJUC News

Velkommen til JUC's juridiske nyheder - eJUC News.

eJUC News er en nyhedsudsendelse, som med regelmæssige mellemrum hjælper dig med at holde dig opdateret på, hvad der rører sig inden for de juridiske emner, som er relevante for din hverdag.

De nyheder, som vi beskæftiger os med, er først og fremmest ny lovgivning og aktuel retspraksis. Her vil vi orientere, gennemgå og kommentere nyhederne i hovedpunkter, så du føler dig opdateret og kan anvende informationen i din hverdag.


Marts måned med eJUC News byder på et afsnit som er spækket med interessante nyheder, specielt inden for retspraksis er der sket meget. Klik på billedet for den udsendelse som du vil se, så starter udsendendelsen.

Som noget nyt kan du springe mellem de forskellige afsnit i udsendelsen. Se efter de markerede prikker på afspilningslinjen i videoen hvor du hurtigt kan navigere til de punkter, som er relevante for dig. I marts står menuen på:

Ny Lovgivning

 • Orientering om Lovgivning på vej  4.10
 • L 184 –  urimelig handelspraksis. 7:43

Ny retspraksis - Fra 16:00

 • HRET – brug af min minretssag.dk 16:15
 • V- Panteret og lokaliseringskrav 19:34
 • V- Retsplejelovens § 361 - Uegnet til behandling hos Advokatnævnet eller ej? 24:57
 • V- Eksamensopgavecentralen – medvirken til overtrædelse ved passivitet 30:40
 • V – Sagsomkostninger efter § 343-syn og skøn, krav forældet 33:55
 • V –Minretssag. Stadfæstelse af ANK + byretsdom: 37:44

Administrativ praksis - Fra 46:10

 • Advokatnævnet – Salærafregning, forsikringsoplysninger m.v. 46:16

Ny Litteratur -  Fra 50:50
 

 • Marts 2021 - eJUC News

  eJUC i marts har fokus på L184 urimelig handelspraksis, HRET afgørelse om minretssag, VLD om panteret, RPL §361, medvirken til overtrædelse med passivitet, sagsomkostninger og syn & skøn samt salærafregning og forsikringsoplysninger.

 • Februar 2021 - eJUC News

  eJUC news går i luften med ny lovgivning bl.a. om hvidvask, konkurrencelovgivning, Konkursloven, LG Loven m.v.


Mere om eJUC News

Når det gælder lovforslag og love, vil vi forsøge at give dem nogle kommentarer med på vejen, enten på forslagsstadiet eller umiddelbart efter at de er vedtaget. Det bliver et valg, som vi træffer fra gang til gang – dels er der jo – hvis man kan sige det på den måde – risikoen for, at der kommer ændringsforslag ind undervejs, dels træder nogle love jo i kraft med kort varsel, så det kan være vanskeligt at finde det hel rigtige tidspunkt.

Når det gælder retspraksis, vil vi følge med på Højesterets og Sø- og Handelsrettens hjemmesider for at være så aktuelle som muligt. Når det gælder landsretterne, er den primære kilde jo fortsat Ugeskrift for Retsvæsen, så det kan ikke undgås, at der er en lidt længere leveringstid på kommentarer til landsretsafgørelser.

Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har kommentarer eller forslag. Skriv til JUC's Development Director Morten Richardt på mri@juc.dk eller ring på telefon 27 12 75 65. 

Du kan se den nyeste eJUC News udsendelse ovenfor ved at klikke på billedet, og se det store udvalg af e-lektionerne til obligatorisk efteruddannelse her.