Februar 2021 - eJUC News

Februar 2021 - eJUC News
15.02.2021
eJUC news går i luften med ny lovgivning bl.a. om hvidvask, konkurrencelovgivning, Konkursloven, LG Loven m.v.

Hjertelig velkommen til denne urpremiere på en vaskeægte nyhed – eJUC News  med Lars Lindencrone Petersen fra Bech-Bruun!

eJUC News er en nyhedsudsendelse, som med regelmæssige mellemrum vil hjælpe dig med at holde dig opdateret på, hvad der rører sig inden for de emnekredse, som er relevante for din hverdag.Vi laver udsendelser ca. 1 gang om måneden med:

  • Ny lovgivning
  • Ny retspraksis
  • Administratiev afgørelser
  • Ny litteratur

 

De nyheder, som vi vil beskæftige os med, er først og fremmest ny lovgivning og aktuel retspraksis. Det, som vi vil gøre med dem, er, at vi vil orientere om dem og gennemgå om kommentere dem i hovedpunkter.

Når det gælder lovforslag og love, vil vi forsøge at give dem nogle kommentarer med på vejen, enten på forslagsstadiet eller umiddelbart efter at de er vedtaget. Det bliver et valg, som vi træffer fra gang til gang – dels er der jo – hvis man kan sige det på den måde – risikoen for, at der kommer ændringsforslag ind undervejs, dels træder nogle love jo i kraft med kort varsel, så det kan være vanskeligt at finde det hel rigtige tidspunkt.

Når det gælder retspraksis, vil vi følge med på Højesterets og Sø- og Handelsrettens hjemmesider for at være så aktuelle som muligt. Når det gælder landsretterne, er den primære kilde jo fortsat Ugeskrift for Retsvæsen, så det kan ikke undgås, at der er en lidt længere leveringstid på kommentarer til landsretsafgørelser.

Det er klart, at det ville sprænge rammerne for det format, som vi har valgt, hvis vi skulle forsøge at dække alle retsområder, og vi har derfor været nødt til at foretage nogle valg og afgrænsninger. Vores udgangspunkt har været, at vi gerne vil dække de retsområder, som har betydning for det t drive advokatvirksomhed og for rådgivning af erhvervsvirksomheder, navnlig små og mellemstore. Vi har derimod ikke lagt særlig vægt på, hvilken juridisk disciplin den enkelte nyhed vedrører. Herfra gælder dog den undtagelse, at vi som udgangspunkt ikke kommer til at beskæftige os med skatteret.

Vi vil nu tage hul på det program, som vi har lagt til denne første udsendelse – velkommen til!

Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har kommentarer eller gode ideer. Skriv til JUC's Development Director, Morten Richardt, på mri@juc.dk eller ring på telefon 27 12 75 65. 

Læs mere om eJUC.dk og se de mange spændende lektioner.