Norsktalende studentmedarbeidere - København

Norsktalende studentmedarbeidere - København
09.05.2022
Vår researchavdeling søker etter norske studenter til en deltidsstilling som Research Assistant 10- 15 timer i uken.

 

ARBEIDSOPPGAVER

Som researcher hos JUC vil du jobbe med å søke og innsamle informasjon om potensielle kandidater til våre eksklusive nettverk, noe som muliggjør en kvalita­tiv sammensetning av nettverksgruppe­ne. Researcharbeidet utgjør første ledd i nettverkets produktkjede og legger grunnlaget for våre nettverkskonsulen­ter som kontakter de relevante profi­lene. Typiske søkeverktøy er Linkedin, Google og andre onlinedatabaser.

Ettersom din rolle innebærer research og leadgenerering er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver av rutine­messig karakter, faste rammer og deadli­nes. Du kommer inn i et sterkt team med dedikerte kollegaer der det forventes at du er komfortabel med å arbeide selv­stendig og målrettet. Din løpende input og feedback er av stor betydning for avdelingens videreutvikling, og det er derfor viktig at du er genuint interessert i næringslivet og på kort tid kan tilpasse deg ny informasjon.

 

KVALIFIKASJONER

Vi forventer ikke at du har erfaring med denne type researcharbeid men det er et pluss. Du studerer eksempelvis innen juss, samfunnsvitenskap, humanistiske fag, bibliotekvitenskap eller markeds­føring. Det viktigste er at du er motivert, åpen for å arbeide selvstendig og å ut­vikle deg. Vi forventer at du kan tenke utenfor boksen og finne alternative løs­ninger for å utvide vår database med po­tensielle nettverksdeltakere.

Vi ser gjerne at du besitter følgende egenskaper:

  • Strukturert og selvdreven
  • Målrettet og ansvarlig
  • Sikter høyt og vil gjerne videreut­vikles og vil gradvis påta seg mer ansvar
  • Snakker norsk på morsmålsnivå eller flytende
  • Har god kunnskap om norsk næringsliv

 

HVA VI TILBYR

Du blir en del av en virksomhet i vekst med ca. 100 medarbeidere, hvorav rundt 15 arbeider i researchavdelingen. Arbeid­smiljøet i researchteamet er uformelt og teamorientert. Du vil få opplæring i våre produkter, samt grunnleggende juridisk kunnskap. Den rette kandidaten vil også få gode utviklingsmuligheter i virksom­heten.

Du kommer til å rapportere til vår rese­archsjef. Arbeidstiden er deltid, 10-15 timer i uken.

Det er også verdt å nevne at vi holder til på Axelborg i hjertet av København, hvor mesteparten av arrangementene, kursene og nettverksmøtene avholdes i våre egne eksklusive lokaler og omgivelser. Vi har dessuten en fantastisk lunsjordning med en tidligere Michelin-kokk, og attraktive samarbeidsordninger med nærliggende virksomheter. I tillegg synes vi i JUC at det er viktig med det sosiale samholdet, og holder derfor fle­re sosiale arrangement i løpet av året, både for researchavdelingen og for hele virksomheten.

 

SØKNADEN

Har du spørsmål om stillingen, kan du kontakte HR Assistant:

Annie  Ydremo: +45 28 34 71 26

Send ansøkning og CV til apply@juc.dk

Stillingen skal besettes så fort som mulig, og vi holder samtaler løpende.

 

OM JUC

JUC er en spesialisert kurs- og nettverksvirksomhet som ble etablert i 2001. Vi er Skandinavias ledende tilbyder av kurser, nettverk, konferanser og e-læring målrettet mot advokater, jurister, revisorer og en lang rekke profesjonelle fagfolk. Vi har de siste årene med suksess utvidet vår virksomhet og er nå representert i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Nederland. Vår vekstreise er fortsatt bare i startfasen. Vil du være med på laget? 

I takt med at virksomheten vokser og at vi opplever stor interesse for våre norske nettverksgrupper, søker vi nå en mål­rettet og selvstendig profil som vil være med å sette preg på vårt norske resear­chteam med kontor i København.