7 ud af 8 statslige myndigheder overholder ikke persondataloven

7 ud af 8 statslige myndigheder overholder ikke persondataloven
02.10.2017
Ny afdækning af statslige myndigheder viser, at der er store udfordringer med at efterleve reglerne for persondata

Datatilsynet konkluderer at mange statslige myndigheder bryder persondataloven

Ved tilsyn med otte statslige myndigheder har Datatilsynet afdækket, at der er problemer med efterlevelsen af persondataloven på de områder, som tilsynet har fokuseret på i sin undersøgelse som er offentliggjort d. 2. oktober 2017.

Leder af Datatilsynets tilsynsenhed – kontorchef Jesper Husmer Vang – udtaler i den anledning i en pressemeddelse, at:

”Vores undersøgelse er fokuseret på en række af de grundlæggende pligter: Man skal have sikkerhedsregler og aftaler med sine databehandlere, og man skal foretage tilsyn og påse, at sikkerheden er på plads, både i eget hus og hos eksterne databehandlerne. Sager som CSC-hackersagen har vist, at netop sikkerheden hos databehandlerne er rigtig vigtig.
 

Vores stikprøver viser, at databeskyttelsen – hos 7 ud af 8 af de statslige myndigheder – har omfattende eller meget omfattende mangler. Den mangelfulde databeskyttelse bekræfter desværre i vidt omfang en kedelig tendens hos de offentlige myndigheder, som vi fører tilsyn med. Vi er således tidligere stødt på de samme problemer i forbindelse med vores tilsyn med en række kommuner og med regionerne.
 

Jeg vil gerne komme med en kraftig opfordring til alle danske myndigheder og virksomheder om at forøge fokus på databeskyttelsen både hos dem selv og hos deres leverandører. De krav, som i dag følger af persondataloven, går ikke væk med den nye databeskyttelsesforordning – tværtimod – så det handler om, at organisationer, der behandler personoplysninger, skal se at få styr på deres data og deres databehandlere”.


Mød Datatilsynet og Jesper Husmer Vang på JUC's konference om Databeskyttelsesforordningen den 1. november

Den 25. maj 2018 erstatter den nye databeskyttelsesforordning persondataloven, som vi kender den i dag. Forordningen får betydning for alle organisationer, der behandler personoplysninger. På JUC's konference Den nye databeskyttelseslov for offentlige myndigheder den 1. november i København kan du bl.a. møde Jesper Husmer Vang, som giver en status på tilsynets arbejde. 

Leder du efter flere kurser inden for Persondata- og databeskyttelsesret, kan du se en oversigt her.