Bech-Bruun og Finanstilsynet går sammen om at sætte fokus på markedsmisbrugsforordningen

Bech-Bruun og Finanstilsynet går sammen om at sætte fokus på markedsmisbrugsforordningen
02.10.2017
Markedsmisbrugsforordningen (MAR) trådte i kraft den 3. juli 2016 og har medført en række større og mindre ændringer i den nuværende børsretlige regulering.

Hvad er MAR og hvilket formål har den?
Markedsmisbrugsforordningen (MAR) erstatter markedsmisbrugsdirektivet jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF af 28. januar 2003 om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug), der er gennemført i dansk ret i lov om værdipapirhandel m.v. Som følge af, at en forordningen har direkte virkning, vil MAR få direkte virkning i alle EU-lande.

Finanskrisen fremhævede en række svagheder i de finansielle markeders virkemåder, og derfor opstod behovet for at styrke reguleringen af markederne for finansielle instrumenter. Formålet med MAR er at skabe mere ensartede og stærkere rammer for imødegåelse af markedsmisbrug på de finansielle markeder.

Hvordan håndterer vi den nye MAR?
Den nye MAR indebærer en række ændringer i den nuværende børsretlige regulering, som vil få særlig betydning for børsselskaber og værdipapirhandlere.

JUC slår dørerne op til en spændende og indholdsrigdag med Bech-Bruun og Finanstilsynet, som giver dig et overblik over de væsentlige ændringer, som forordningen har medført samt en opdateret viden inden for nyeste praksis, senester tendenser og kommende børsregulering.

Fra Bech-Bruun gæster advokat og partner, David Moalam, som rådgiver særligt institutionelle investorer, børsnoterede og finansielle virksomheder samt investeringsfonde. Ydermere er David Moalem netværksleder af JUC netværket Børs- og Kapitalmarkedsret, og har repræsenteret en række børsnoterede og finansielle virksomheder i principielle sager for blandt andet Finanstilsynet, Det Finansielle Råd og Erhvervsankenævnet.

Fra Finanstilsynet får vi besøg af Henrik Kurtmann, der er konstitueret kontorchef i Finanstilsynets kontor for kapitalmarkedet 1 og vicekontorchef i Finanstilsynets Børskontor. Henrik beskæftiger sig til dagligt med børs- og kapitalmarkedsret – herunder fører Henrik tilsyn med, at reglerne i lov om værdipapirhandel overholdes, hvilket konkret udmønter sig i behandling af sager om overtrædelse af værdipapirlovgivningen og godkendelse af prospekter og overtagelsestilbud. Ud over sine positioner i Finanstilsynet, er Henrik også netværksleder af JUC netværket Børs- og Kapitalmarkedsret.

David og Henrik vil gennemgå følgende punkter på dagen:

  • Børsselskabernes selskabsmeddelelser
  • Førelsen af insiderlister og andre lister
  • Åbne og lukkede handelsvinduer
  • Indberetning af ledelsens og nærtståendes transaktioner
  • Insiderhandel
  • Markedsmanipulation
  • Myndighedernes beføjelser
  • Nyere administrativ og retspraksis

Leder du efter flere kurser inden for Erhvervs- og selskabsret, bank og finansieringsret samt bestyrelsesarbejde, så se mere her.