De vigtigste grunde til at arbejde med egne skyggesider

De vigtigste grunde til at arbejde med egne skyggesider
02.05.2019
Annika Leschly og Annelise forklarer de vigtigste grunde til at arbejde med egne skyggesider og gevinsten ved det.

I anledning af den snarlige afholdelse af kurset Øg din handlekraft og performance – en introduktion til skyggearbejde for ledere den 28. maj 2019, har vi spurgt underviserne ind til gevinsten ved skyggearbejde. 

Nedenfor forklarer Annika Leschly, selvstændig foredragsholder, samt Annelise Warrer, advokat og Head of Compliance i Nykredit, hvorfor du som leder kan opnå store resultater ved at arbejde med egne skyggesider.

Du kan stadig nå at tilmelde dig kurset, hvor du får indsigt i, hvordan du skyggearbejde kan øge din handlekraft, mål og resultater.

 

De vigtigste grunde til at arbejde med egne skyggesider og gevinsten ved det

 

1. Du får større autencitet

2. Du bliver bedre til at håndtere konflikter

3. Du bliver bedre til at kommunikere

4. Du bliver mere handlekraftig og modig

 

1. Du får større autencitet

 

Når du arbejder med dine skyggesider bliver du helt grundlæggende mere bevidst om og forankret i dit eget værd. Du bliver bedre til at mærke, hvad der føles rigtigt for dig og turde være den, du er - også som leder. Du slipper for at blive styret af ubevidste skygger dvs. de sider af dig selv, du ikke har villet være ved. Du bliver en bedre leder, fordi du lærer at bruge de sider af dig selv, som du måske har forsøgt at gemme væk eller har troet var en ulempe for dig som leder. De kan blive en stor styrke (fx sårbarhed, introverthed eller følsomhed).

 

2. Du bliver bedre til at håndtere konflikter


Fordi du lærer projektionens mekanismer, bliver du bedre til at håndtere konflikter. Du kigger indad, før du peger fingre, anklager eller bebrejder. Du bliver ikke stresset af uenighed, men bliver bedre til at acceptere andres holdninger og rumme andres drama med ro. Du bliver som leder også bedre til at mægle i konflikter blandt medarbejdere, neutralt og med en forståelse for alle parter. Og du bliver også bedre til at tage konflikter i opløbet i stedet for, når det hele koger over.

 

3. Du bliver bedre til at kommunikere.
 

Når du som leder laver dit eget skyggearbejde kan du kommunikere mere klart og direkte. Skyggearbejde handler om at integrere alle egenskaber. Det betyder, at der ikke er noget bestemt, du skal være som leder. Eller noget, du skal undgå at være. Du kan derfor tale fra et mere frit sted og tillade dig selv at være fx ufleksibel, kompromisløs eller dominerende, hvis det er det, situationen kalder på. Give tydeligt udtryk for det, du vil sige - og være ok med det.

 

4. Du bliver mere handlekraftig og modig
 

Handlekraft og mod er nogle af de egenskaber, du får større adgang til, når du arbejder med dine skyggesider. I dit lederskab betyder det, at du ikke takker nej til nye udfordringer, fordi du er bange for ikke at kunne opfylde forventningerne eller ”blive afsløret”. Du bliver helt enkelt bedre til at gribe chancer, turde sige ja til opgaver og stole på, at du har det, der skal til.