Det danske system udfordres internationalt med alvorlige konsekvenser for lønmodtagere

Det danske system udfordres internationalt med alvorlige konsekvenser for lønmodtagere
19.06.2019
Det italienske byggefirma Solesi nægter at acceptere en millionbod for underbetaling af deres ansatte i Danmark – og en siciliansk domstol har givet firmaet ret. Det betyder, at det danske arbejdsmarked lige nu venter på at få besvaret et grundlæggende principielt spørgsmål: kan en italiensk domstol underkende den måde, vi løser konflikter om overenskomstbrud på i Danmark?

I 2017 blev Solesi idømt en bod på 14 millioner kroner til 3F, som konsekvens af at bryde overenskomsten og groft underbetale ca. 130 medarbejdere.

Ifølge Solesi, strider Arbejdsrettens bod mod fundamentale principper i den italienske forfatning. Derfor mener de, at boden er en straf, som er idømt uden klar retsregel, hvori både 3F og Fagbevægelsens Hovedorganisation har erklæret sig lodret uenige.

Udover alvorlige konsekvenser for de ansatte risikerer vi, at ”selve forudsætningen for den fri bevægelighed forsvinder, hvis vores retssystem ikke bliver respekteret i andre EU-lande” ifølge Arne Grevsen, Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation.
 

Få indblik i problemstillingerne på nyt kursus


Sager som denne er med til at gøre spørgsmålet om uorganiserede lønmodtageres retsstilling højaktuelt. Derudover er der blevet skrevet en række artikler om, hvorvidt den negative foreningsfrihed er i strid med retten til ejendom i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Få problemstillingerne sat i perspektiv på JUC’s nye formiddagskursus: ”De uorganiserede lønmodtageres retsstilling i underbetalingssager” d. 24. oktober. Kurset sætter fokus på såvel de kollektive arbejdsretlige som de individuelle ansættelsesretlige aspekter i sager om underbetaling.

Læs mere og tilmeld dig her.

Kurset giver dig ny indsigt i følgende emner:

  • Grundlæggende indførelse i det kollektive arbejdsretlige system
  • Bod og bodssanktionens tilblivelse i historisk perspektiv
  • Bodens fastsættelse og placering i underbetalingssager
  • Den skattemæssige behandling af krav i underbetalingssager
  • De uroganiserede lønmodtageres retsstilling i virksomheder omfattet af kollektiv overenskomst
  • Risiko for dobbeltbetaling in underbetalingssager
  • Italiensk domstol, som udfordrer det danske system (Solesi-sagen)

Underviseren på kurset er Anton Kraev, advokat og ansættelsesretschef hos Dansk Erhverv, som siden 2011 har beskæftiget sig med alle aspekter af ansættelses- og arbejdsret.