Er bestyrelsesuddannelse og værdiskabelse de nye buzzwords?

Er bestyrelsesuddannelse og værdiskabelse de nye buzzwords?
02.10.2017
Siden finanskrisen er der stillet ekstra skarpt på ansvaret og kompetencerne hos ledelsen i finansielle selskaber. Vi kigger nærmere på de nye krav og tendenser.

Fra 1. januar 2017 er bestyrelsesuddannelse for nye bestyrelsesmedlemmer i finansielle selskaber blevet obligatorisk. Det kan være en større udfordring at navigere rundt mellem de mange bestyrelsesuddannelser, der udbydes på universiteter, af advokat og revisionsfirmaer samt organisationer, men fælles for dem alle er, at de skal sætte værdiskabelse i centrum.

Undersøgelser viser, at virksomheder, der arbejder professionelt med bestyrelsesansvar er mere udviklingsorienteret, bedre til at vækste og fremmer værdiskabelsen. Der er dog også undtagelser, og for at sikre vækst og udvikling, kræver det en bestyrelse, der har kendskab til og erfaring med at sætte det værdiskabende i højsædet.

Med et øget fokus på bedømmelsen af bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed, som forudsætning for at træde ind i finansielle bestyrelser, har JUC arrangeret et halvdagskursus i "Bestyrelsesansvar i finansielle virksomheder" med Gitte Danelund og Søren Lundsgaard. Kurset ersatter ikke den uddannelse, der forlanges af nye bestyrelsesmedlemmer, men det giver et overblik over de krav der skal opfyldes. Kravene kan være anvendelige for rådgivere og nøglepersoner, der er væsentlige bidragsydere og i dialog med bestyrelse og direktion i banker og forsikringsselskaber. 

Gitte Danelund er Senior Manager i Finansiel Services i EY. Hun har en baggrund i brancheforeningen for forsikring og pensionsselskaberne, idet hun i perioden fra 2007 til april 2015 arbejdede med branchepolitisk arbejde hos Forsikring & Pension. 

Søren Lundsgaard, advokat og partner hos Lundsgaard & Partnere, leder forretningsområdernes procedure samt forsikring og erstatning og har sit hovedvirke inden for disse områder. Søren har en meget betydelig procedureerfaring og er blandt de mest efterspurgte procedører såvel ved de almindelige domstole, herunder Højesteret som i voldgiftssager. Han fungerer endvidere som voldgiftsdommer og leder af advokatundersøgelser.

I fællesskab vil Gitte og Søren give dig følgende udbytte på halvdagskurset:

  • Juridiske rammer for bestyrelsens arbejde
  • Egnethed og hæderlighed – betydningen af øget fokus
  • Bestyrelsens opgaver og ansvar
  • Fokus på risikovurdering
  • Selvevaluering og uddannelse
  • Samspillet mellem EU-regler og nationale regler
  • Tendenser fra de europæiske bank- og forsikringstilsyn EBA og EIOPA
  • Finanstilsynet praksis og retspraksis – før og nu

Leder du efter flere kurser inden for Erhvervs- og selskabsret, bank og finansieringsret samt bestyrelsesarbejde, så se mere her.