Hvad er god rådgivningsskik?

Hvad er god rådgivningsskik?
01.10.2017
Formanden for Pengeinstitutankenævnet og forfatteren bag "Pengeinstitutternes rådgivningsansvar ved værdipapirhandel" sætter fokus på opdateret viden inden for investerings- og kunderådgivning i 2018.

I dårlige tider skærpes fokus på rådgivernes ansvar, og den finansielle krise har i høj grad gjort opmærksom på pengeinstitutters forpligtigelser inden for god rådgivningsskik.

Sidste år havde JUC stor succes med et udsolgt kursus inden for pengeinstitutternes rådgivningsansvar, og derfor har vi inviteret formanden for Pengeinstitutankenævnet, Vibeke Rønne, og forfatteren bag "Pengeinstitutternes rådgivningsansvar ved værdipapirhandel", Thue Hagenau, til at gentage det attraktive kursus i en opdateret udgave tilpasset 2018. Kurset "Pengeinstitutternes Rådgivningsansvar" vil inddrage de sidste nye afgørelser, ny praksis og opdaterede afgørelser.

Med udgangspunkt i det efterhånden temmelig omfattende antal afgørelser og de krav, der ifølge bekendtgørelserne om god skik og om investorbeskyttelse stilles til de finansielle virksomheder, belyser kurset juridiske spørgsmål i forbindelse med pengeinstitutternes kunderådgivning, herunder:

  • De forpligtelser, der påhviler pengeinstitutterne ved rådgivning af kunder
  • Hvornår overtrædelse heraf kan udløse erstatningsansvar, herunder betydningen af § 43 a i lov om finansiel virksomhed om erstatningsansvar
  • Bevismæssige spørgsmål
  • Hvor i hierarkiet et eventuelt ansvar kan placeres

Vibeke Rønne har som dommer i Københavns Byret, i Østre Landsret og siden 2005 i Højesteret været dybt nede i en lang række finansielle sager om pengeinstitutters rådgivningsansvar. Hun har i mange år været formand for Pengeinstitutankenævnet og har derfra indgående kendskab til behandlingen af klager over pengeinstitutter, fortrinsvis fra private forbrugere. Ankenævnet behandler klager over danske og færøske pengeinstitutter og deres herværende datterselskaber f.eks. finansieringsselskaber

Thue Hagenau rådgiver inden for pengeinstitutters rådgivningsansvar og har skrevet bogen Pengeinstitutternes rådgivningsansvar ved værdipapirhandel (2010, DJØF), som omhandler betingelserne efter dansk ret for, at et dansk pengeinstitut pådrager sig et erstatningsansvar for manglende eller mangelfuld rådgivning af pengeinstituttets kunder i forbindelse med disses køb og salg af værdipapirer. Thue er en af de førende teoretiker og er kendt for at være god til at give overblik over den omfattende ankenævnspraksis på området.


Leder du efter flere kurser inden for Forsikrings- og erstatningsret, se mere her.