Hvordan skaber vi det bedste familieretlige system og fremtidige samarbejde om børnene?

Hvordan skaber vi det bedste familieretlige system og fremtidige samarbejde om børnene?
14.08.2019
Et helt nyt enstrenget familieretligt system trådte i kraft den 1. april 2019, hvilket medfører en ny virkelighed for bl.a. offentlige instanser, dommere, advokater, børnesagkyndige og sagsbehandlere. JUC’s nye konference belyser den nye virkelighed fra aktørernes perspektiver og stiller skarpt på, hvordan der sammen skabes det bedste system for børnene og deres trivsel.

Den nye lov samler behandlingen af delebørnsfamilier under ét tag i Familieretshuset og Familieretten, hvis formål er at skabe helheds­orienterede forløb for familierne med børnene i centrum. Familie­retshuset bliver derfor indgangen til systemet og danner ramme for fremtidens samarbejde om at sikre børnenes trivsel.
 

Med ny lov kommer nye udfordringer og erfaringer
 

Konferencen samler alle, der arbejder aktivt med familieret­ten fra advokater, psykologer, sagsbehandlere, myndighe­der, NGO'er m.v, som ønsker en 360-gra­ders opdatering samt inspiration til, hvordan der i fællesskab kan skabes det bedste system for at sikre børnenes trivsel. Konfe­rencens emner belyses således fra alle vinkler, hvilket sikrer et optimalt udbytte og videndeling. 

Deltager du på konferencen, får du et unikt og samlet indblik i aktørernes nye virkelighed og rolle, det tværfaglige samarbejde og kendskab til de første erfaringer på tværs af loven og den nye familieret. 

Blandt talerne er Christian Lundblad, retspræsident i Retten på Frederiksberg, Anette Hummelshøj, direktør for Familieretshuset, Michael Kaster, formand for Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige​ og Kristin Alstad-Mathiasen, advokat og partner hos Homann Advokater.

Er du nysgerrig på, hvad konferencen kan tilføre dig og din arbejdsplads?
Så læs mere og tilmeld dig konferencen d. 12. november 2019 her.