Kurser til det offenlige

Kurser til det offenlige
04.11.2021
Udnyt tiden og tag et af JUC's kurser, som er skræddersyet til aktører i offentlige sektor. Se vores udvalg her.

Som aktør i det offentlige kan ændringerne i den omfattende regulering og praksis gøre det svært at navigere i nye udfordringer og muligheder. 

Derfor er det vigtigt at du konstant holder dig opdateret inden for dine områder, og sørger for at blive fagligt opkvalificeret gennem aktuel og relevant efteruddannelse.

Hos JUC udbyder vi en række aktuelle kurser for offentligt ansatte inden for en række områder.

 

KURSUS DATO

Personskaderetssagen - Beviserne under retssagen

- For dig, som arbejder aktivt med proces med personskaderetssager.

15.11.2021

Ekspropriation 2021

- Et fyldestgørende overblik over ændring af regler og ny praksis

15.11.2021

Ansvar og forsikring ved boligbyggeri 

- Et grundig gennemgang af reglerne om ansvar og forsikring ved boligbyggeri.

16.11.2021 

Køb og salg udlejningsejendomme 

- Fyldestgørende overblik over den praktiske fremgangsmåde ved handel med udlejningsejendomme og ejendomsselskaber

18.11.2021

GDPR og brug af sundhedsdata

Forstå samspillet mellem inhentelse af sundhedsdata og databeskyttelsesreglerne

30.11.2021

Kollektiv arbejdsret - Grundlæggende om overenskomster, lokalaftaler og kutymer

- Med fokus på de grundlæggende elementer og spilleregler i det kollektive arbejdsretlige system

18.11.2021 

Offentligretlige retssager

- En grundig introduktion til retsgrundlaget og processen ifm. retssager for eller imod offentlige myndigheder.

01.12.2021

Ejendomshandel i praksis

Få redskaber til selvstændigt at kunne berigtige en ejendomshandel herunder tinglysnings- og handelsekspeditionen

16.12.2021 

Ekspropriationsproces

- Få en forståelse for, hvordan ekspropriationsprocesser tilrettelægges og for hvordan klage- og retssager håndteres bedst muligt og mest effektivt.

19.01.2022

Tvangsanbringelse af børn og unge

Bliv opdateret på de mest aktuelle problemstillinger i tvangsanbringelse og behandling og løsning af disse

20.01.2022

Ejendomshandel for viderekomne - Jura og praktik

Praktisk orientering med fokus på bolighandler, herinder rådgivning og berigtigelse

20.01.2022 

Ansættelsesretligt grundkursus

Få indsigt i håndtering af dagligdagens praktiske ansættelsesretlige problemstillinger optimalt og effektivt

1.-2.02.2022

Almene boligselskaber - administration af ejendomsret og pantsætning

Bliv præsenteret for de særlige forhold, som den almene boligsektors organisering giver anledning til  og løsningsforslag

22.02.2022

Byggeri og miljøforhold

Kurset formål er at klæde dig på til at håndtere de juridiske udfordringerm der opstår, når der konstateres forurening af byggegrunde.

07.03.2022

Sådan udarbejder du bekendtgørelser og andre administrative forskrifter

- indsigt i og færdigheder til at anvende grundlæggende regler og principper.

15.03.2022

Gæsteprincippet

Nyere retspraksis om grundejere og ledningsejeres retsstilling efter det lovfastsatte og deklaratoriske gæsteprincip.

21.03.2022

Sådan udarbejder du lovforslag

- Få ndsigt i og færdigheder til at anvende grundlæggende regler og principper.

30.03.2022

Få et overblik over alle vores kurser her.