Michael Gjedde-Nielsen: Nogle bemærkninger til ABR 18

Michael Gjedde-Nielsen: Nogle bemærkninger til ABR 18
20.04.2018
Har du brug for viden om ABR 18, de nye almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand? Eksperten Michael Gjedde-Nielsen fra Viltoft har skrevet en artikel om ABR 18, som du kan læse her.

Michael Gjedde-Nielsens har skrevet en artikel om ABR 18 i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret med hans betragtninger og bemærkninger. Han skriver bl.a. om direkte krav, budgetansvar, projektgranskning og -gennemgang, fuldmagt, sanktioner ved mangelfuld rådgivning, udskydelse og standsning og tvister. 

Læs artiklen her.
 

Vil du mere i dybden med ABR 18 på et kursus? 

JUC og Michael Gjedde-Nielsen afholder kurser i ABR 18 i 3 forskellige byer, hvor du får en grundig gennemgang af reglerne i ABR 18 med fokus på de væsentligste ændringer og reglernes betydning i forbindelse med udarbejdelse af rådgiveraftaler. Du får også de enkelte regler illustreret med praktiske eksempler og underbygning med reference til retspraksis.

Du kan komme på følgende kurser i ABR 18: 

København: 20. august

Aalborg: 11. september

København: 12. september

 

Hvornår træder det nye AB-system i kraft?

AB-systemet er standardbetingelser inden for byggeri og anlæg og har eksisteret i mere end 100 år. De første standardvilkår er fra slutningen af 1800-tallet, og vilkårene er ca. blevet revideret hvert 20. år lige siden. Sidste gang var i 1992 og nu er tiden kommet til endnu et nyt sæt vilkår i 2018.

Arbejdet med de nye vilkår har stået på siden 2015 og bliver udført af AB-udvalget, der består af 14 repræsentanter fra offentlige og private organisationer. Sammen har de set nærmere på en revision af AB-systemet, herunder ABR 89, AB 92 og ABT 93.

Den 2. februar 2018 blev AB 18 og ABR 18 sendt i høring. De skal nu godkendes af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og det forventes, at AB 18 og ABR 18 offentliggøres den 21. juni 2018 og træder i kraft fra 1. januar 2019. Der ligger endnu ikke et færdigt udkast til ABT 18, men det forventes at komme senere på året.

Du kan læse mere om AB 18 og ABR 18 her.