Netværk giver værdi i Coronaåret 2020

04.08.2021
Netværk i Entreprise & Byggeri samler erfarne folk, som udfordrer hinanden så der fastholdes et højt fagligt niveau i sparringen. Her har Corona pandemien i 2020 sat fart på byggeriet, hvilket har gjort sparring om jura endnu vigtigere når partnerne ikke mødes fysisk. Hos JUC i Danmark er der flere netværk som dette i byggeriet der har været kørende i mere end 10 sæsoner. Vi kigger her på hvorfor det giver værdi.

 

Netværk hos JUC giver advokater sparring med deres modpart

Denne netværksgruppe holder fast til på Axelborg i København, hvor der tankes op på ekspertviden fra en stærk bred stamme af medlemmer og 5 netværksledere. Det er normalt at netværk hos JUC kan samle travle personer fra den juridiske stand og blande dem med andre faggrupper, således at der opstår erfaringsudveksling med flere nuancer på samme problemstilling. Dette netværk har i mere end 10 sæsoner udviklet en virkelig værdifuld blandet sammensætning. Det er ikke det typiske advokatnetværk. Gruppen indeholder fagfolk fra byggeriet som rådgiver eller indgår aftaler for større byggerier.

Netværket har udviklet et fagpanel som tilrettelægger hvert møde. Det bliver til gode snakke om aktualiteter mellem de fem netværksledere: Lene Ahlmann-Ohlsen, Niels Søby, Simon Heising, Jens Hjortskov og Kasper Mortensen. Mødernes indhold bliver sat ud fra input fra medlemmerne, hvor tilrettelæggelsen efterfølgende bliver til livlige diskussioner mellem de fem fagfælleder. Lene Ahlmann-Ohlsen (Dir. VBA) oplever tilrettelæggelsen hver gang som: ”Vi bruger en del tid på at diskutere, om emnet vil skabe merværdi for gruppen. Vi har mange spændende faglige diskussioner under forberedelsen.”

 

Netværkets fageksperter er fra venstre advokaterne Niels Søby, Simon Heising, Jens Hjortskov og Kasper Mortensen og Lene Ahlmann-Ohlsen (midt) direktør for Voldgiftsnævnet for Bygge og Anlægsvirksomhed.

 

Undervejs i Corona har den sidste sæson udfordret især advokater til at ændre praksis

Netværket har en kerne af medlemmer som har været med i over 10 sæsoner og andre har været i godt 5 sæsoner. Dette giver naturligvis en fælles referenceramme. Hver sæson har fire møder, hvor der bliver drøftet aktuelle udfordringer. Derudover efterspørger kernegruppen af medlemmer meget mere end stærke faglige oplæg af teoretisk eller praktisk karakter.

Ingeniør Hans Henrik Clemmesen (Per Aarsleff A/S) mener selv, at han har været med alle årene fra starten af netværket. Han har praktiske erfaringer fra år 2002 i det store entreprenørfirma, hvilket var grunden at søge efter et netværk for at finde ligesindede som sidder i samme situation som ham selv. Møderne giver især værdi for Hans Henrik: ”Det er de gode diskussioner som giver mig værdi på møderne.”

Når vi spørger en af advokaterne, Stine Kalsmose Jakobsen fra Holst Advokater, hvordan hun finder værdi af at sidde med nu i mere end 5 sæsoner. Så er Stine ikke tvivl, da hun svarer: ”Jeg ser frem til at møde andre fagfælleder og kompetente folk fra den anden side af forhandlingsbordet. De giver altid gode indspark på hvert møde, så vi får kigget på aktuel praktik som udfordrer flere af os.”

Det har været særligt tydeligt i det sidste år under Corona. Hvor emner på møderne virkelig tog fat om vaner og fremtidige procedurer. Tid brugt på jura og tvister i byggeriet vokser. Derfor blev gruppen noget udfordret, da et oplæg tog fat om hvordan advokater alt for længe har ”slæbt” rundt på papirbunker. Dette skabte meget morskab og konkrete løsningsforslag under diskussionerne i gruppen. Ligesom Voldgiftsnævnets (VBA) lancering i 2021 af deres digitale platform til netop at afhjælpe byggeriets dokumenthåndtering i tvistsager.

 

Styrken i relationen bliver endnu tydeligere under Corona

Netværket har i mange sæsoner samlet virkelige mange personligheder. Gruppen har i særlig grad lykkes med at fastholde en blanding af mange advokater og entreprenører.

Under Corona var der en risiko for at der ville blive for langt mellem at netværket kunne udveksle erfaringer. Det kan være at det var derfor at fremmødet på den digitale platform hos JUC var en kærkommen mulighed for at fastholde relation. I hvert fald kunne sæsonstarten i oktober 2020 vise et førstemøde fremmøde på 62% som var højere end gennemsnittet helt tilbage til 2015 sæsonen.

Henrik Ingeman Nielsen, kontraktchef og ingeniør hos Enemærke & Petersen A/S startede i gruppen for at videndele med advokater for mange sæsonerne siden. Han opsøger også advokater mellem møderne. Det gør ikke noget at de har en sag mod hinanden. Som Henrik udtrykker det: ”Det er noget nemmere at vende en sag uformelt med den jeg kender fra netværket for at forstå situationen set fra modpartens side af”

Advokat fra Holst Advokater, Stine K Jakobsen: ”Fagprofilerne yder sparring i rollen som netværksledere. Jeg kommer især for at høre andre medlemmer som elsker at diskutere faglige problemstillinger.

”Jeg startede i gruppen fordi jeg ville udfordres, og det blev jeg. Jeg mener ikke, at nogen af de andre udbudte kurser giver mig så meget, som dette netværk.” Dette kan en af gruppens netværksledere, advokat Simon Heising bekræfte. Simon mener uanset om Corona har betydet, at gruppen mødes online, fysisk eller en kombination, så er resultatet det samme: ”Netværk binder branchen sammen.”

 

Henrik Ingeman Nielsen (Enemærke & Petersen A/S): ”Jeg kom i starten for at høre gruppens profiler kaste lys over aktuelle eller vigtige sager”…”Nu kommer jeg lige så meget for at møde mine ligesindede, dvs. de andre medlemmer”

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksperter sikrer højt fagligt niveau med stærkt engagement fra medlemmerne                    

Netværkslederne bruger tid på at tilrettelægge et afvekslende program fra møde til møde, hvor medlemmernes erfaringer kommer bedst muligt i samspil.

 

Netværksleder Simon Heising om Corona-påvirkninger på gruppen: ”Om gruppen mødes online, fysisk eller en kombination, så er resultatet det samme: Netværk binder branchen sammen.”

 

 

 

 

 

 

Simon Heising har ofte en moderator rolle på møderne, og denne deler han også med Jens Hjortskov og Kasper Mortensen. Derfor søger Simon især at forberede nogle udfordringer som kan sættes i spil hos kernegruppen af erfarne medlemmer, men også som nye medlemmer kan få lov at prøve kræfter med.

Simon beskriver bedst selv: ”Mit mål inden et netværk er altid at tage udgangspunkt i de juridiske udfordringer og faldgruber, jeg møder i mit daglige virke som advokat hos Nexus Advokater og skræddersy mulige løsninger med udgangspunkt i en praktisk værktøjskasse.”

”Jeg kan godt lide den måde som Kasper Mortensen – og de andre tovholdere - på venlig og lettere provokerende vis kaster lys over problemstillinger i deres faglige oplæg, hvilket giver et højt fagligt niveau”, mener gruppens mangeårige medlem Hans Henrik Clemmesen (Per Aarsleff A/S).

 

Gruppen giver stort udbytte for netværksledere og medlemmer

Medlemmerne kommer af og til også langvejsfra. Så netværket favner bredt, når advokat Stine K. Jakobsen fortæller hvad det giver at komme i gruppen: ”Da jeg startede i JUC’ netværk i København havde jeg undersøgt andre udbydere af netværk. Jeg valgte denne gruppe ud fra at jeg søgte at finde netværk med andre med det samme fokus. Selvom JUC havde et netværk lokalt i Aarhus så søgte jeg større bredde og store firmaer som jeg kunne lære fra.”

Netop et af Danmarks største i byggeriet er Per Aarsleff A/S, hvor Hans Henrik Clemmesen er glad for at give fra sig: ”Jeg giver udtryk for min mening, også selvom jeg er en i den andel af gruppen som ikke er uddannet jurister. Min mening er udtryk for min erfaring, og at der skal være ret og rimelighed i løsning af tvister. Det er de gode diskussioner som giver mig værdi på møderne.”

Netværksleder Kasper Mortensen, Advokat hos Kammeradvokaten oplever nemlig også at gruppen giver ham værdifulde input fra praktikere på byggepladserne, f.eks. Hans Henrik Clemmesen og Henrik Ingeman Nielsen står for denne faglige sparring fra den anden side af bordet – eller ude fra feltet. Hvorimod oplever Kaspers medplanlægger Niels Søby, Advokat hos Søby & Partnere, at gruppen holder sig ajour med vigtige udviklinger på dette retsområde.

Det samme udbytte, som Niels Søby, stræber advokat Simon Heising (NEXUS Advokater) efter at holde sig selv og netværket på forkant når mødets oplæg og diskussioner afvikles af ham eller andre oplægsholdere. Simon uddyber: ”Jeg har igennem to årtier klædt flere end 50.000 kursister på til at navigere trygt igennem byggeriets regler, og jeg oplever til stadighed, hvor vigtigt det er at udveksle erfaringer, tilegne sig ny viden og at kende folk i branchen. Det skaber gensidig tillid.

 

” Jeg startede på netværket for at få inspiration udefra, og for at få nye vinkler på stoffet end mine daglige kollegaer naturligt kan give mig.” Advokat Stine K. Jakobsen (Holst Advokater)

 

 

 

 

 

 

 

Der er i dag en stor fast skare af medlemmer og efter sæsonens sidste møde fortsætter 43 personer. De er erfarne aktører fra alle sider af byggeriets kontrakter, som giver stor værdi og stærke faglige debatter. En af gruppens fem netværksledere, Jens Hjortskov (Advokat & Partner hos Bech-Bruun), kan sagtens se gruppen opleve forandringer i fremtiden. Jens mener styrken i gruppens tværfaglighed kan komme til at nedtone ”Jura i JUC”, og dermed kommer der tekniske diskussioner i højere kurs. På den anden side, kan de erfarne fra entreprenørsiden godt som Hans Henrik Clemmesen (Per Aarsleff A/S) se at jura og teknik spiler godt sammen: ”I dag hvor netværket har over 10 sæsoners samspil oplever jeg stadig altid virkelig gode spidsfindigheder og stærk videndeling.”

Se om netværket i entreprise og byggeri er noget for dig her