Netværk med få advokater giver tværfaglig sparring

Netværk med få advokater giver tværfaglig sparring
29.10.2019
Netværk hos JUC giver rum til erfaringsudveksling for advokater og andre faggrupper. I sensommeren 2019 oplever et netværk med relativt få advokater en opblomstring på fagområdet for almene boliger. Forandringen betyder mere tværfaglig sparring og skyldes en udvidelse af netværkslederteamet.

 

Almene boliger huser generelt mange danskere over hele landet. Den almene sektor har næsten 600.000 boliger fordelt i hele Danmark. Der er et hav af forskellige aktører, som er involveret i forvaltningen, vedligeholdelsen og udviklingen af den almene boligsektor. Alt dette gør regulering og samarbejde til nødvendige arbejdsvilkår.

På samme tid er boligerne organiseret i almennyttige boligselskaber, hvor det skal tilstræbes at huse alle socioøkonomiske befolkningsgrupper. Dette pålægger et stort socialt ansvar på hver boligafdeling, og lovgivningen er derfor under stor, politisk bevågenhed med løbende justeringer. 

Netop dette giver JUC Netværk i Almene Boliger en stærk eksistensberettigelse, idet medlemmer kan drage nytte af tværfaglig videndeling og praksis for at følge udviklingen mange steder i landet på samme tid.

 

Foto: Almene boliger

 

På netværket i Almene Boliger har Bo Schmidt Pedersen og Birthe Houlind i flere år arbejdet sammen om at få medlemmerne opdateret på de seneste afgørelser. Bo Schmidt Pedersen har i sit virke for Kammeradvokaten god forståelse for den almene sektors vilkår. Netop derfor er Bo den naturlige sparringspartner for Birthe Houlind fra KAB, som er en af landets største almene boligorganisationer med 60.000 lejemål.


Tilsammen har de det faglige overskud det kræver for, at de kan arrangere netværksmøder med gode faglige oplægsholdere som kan give medlemmerne perspektiv på deres egen praksis, men også ny inspiration.

Over flere møder har temaer og faglige oplæg været bundet sammen på en rød tråd af Bo og Birthe, som f.eks. den delegerede bygherremodel og parallelsamfundspakken (omtalt som ”Ghettopakken”).

Temaer som disse har skabt værdi for rådgivere og praktikere, der får et overblik og en indsigt i hvordan de som aktører må agere i aftaleindgåelse om vedligeholdelse, modernisering eller forvaltning af boligområder og deres drift. 

 

Et netværk i forandring

 

JUC’s netværk oplever fra tid til anden forandringer. Her er netværket i Almene Boliger ingen undtagelse. Netværket har været i gang i 5 sæsoner, hvilket har betydet nye kontakter for medlemmerne og løbende tilpasning til aktuelle behov for faglig sparring.

 ”I vores netværk har vi i 2019 lavet en aftale om at udvide netværksleder teamet til fire personer”, fortæller Henrik Meden, advokat og aktuel med udgivelsen ”Lærebog om almene boliger”. Dette giver gruppens medlemmer flere profiler at søge sparring fra.

 

Foto: Netværkslederteamet 2019 i en ny officiel opstilling - fra venstre ses: Henrik Meden, Birthe Houlind, Janne Vejlesby og Bo Schmidt Pedersen.

 

Ligeledes oplever gruppen i 2019 en vækst i antallet af advokater og boligorganisationernes jurister. Netværket har fra starten af været en tværfaglig gruppe, hvor byggeri og forvaltning er omfattende. Det giver behov for løbende opdateringer for alle faggrupper. Den nye udvikling betyder, at netværket også giver ny læring til selv de fagligt stærke netværksledere.

 

KAB’s Chefjurist og lægdommer Birthe Houlind ser frem til faglig sparring fra nye boligorganisationer og flere advokater i fremtiden:
Jeg lærer selv af at være en del af gruppen. Det er spændende at møde alle personlighederne, og jeg får dermed berøring med andre personers netværk. På hvert netværksmøde får jeg lige så meget med hjem, som jeg håber at jeg kan give andre via mine oplæg og bidrag til diskussionerne.”

 

Op til 2019 har Kammeradvokatens Janne Vejlesby været en fast bidragsyder med sine medlemsoplæg på netværket. Ud fra sin særlige ekspertise og erfaring med komplekse almene boligprojekter, søger Janne nu i rollen som netværksleder bevidst at bidrage til gensidig sparring:
Jeg vil gerne sikre mig, at jeg får et praktisk og fagligt input fra medlemmerne. Når jeg kommer på mødet glæder jeg mig til at høre, hvad der rører sig og hvad jeg kan få med ”fra marken”. Dette gælder både fra de medlemmer, som kommer fra de almene boligorganisationer, og andre rådgivere, der deltager i netværket.
 

 


Foto: Nye netværksledere i 2019 - fra venstre siddende: Henrik Meden og stående: Janne Vejlesby

 

Fjerde og sidste netværksleder Henrik Meden mener ligesom de tre øvrige, at kvaliteten i møderne skyldes, at flere faggrupper kan samles om den almene sektors udfordringer, både de juridiske og entreprenørmæssige.

Jeg er med i netværket for at deltage i at løse faglige udfordringer med personer, som jeg ikke arbejder med til dagligt”, fortæller Henrik Meden. Det giver mulighed for at se juridiske tvister fra andre sider og udvide sin egen forståelse af, hvorfor en mulig afgørelse kan få ellers ukendte konsekvenser. Henriks ekspertise er bragt ind til Kammeradvokaten fra hans mange erfaringer fra sit juridiske virke i boligorganisationen Domea.dk.

 

Er netværk kun for ekstroverte? Hvordan bliver det relevant for flest muligt?

 

Formen af netværk hos JUC giver plads til at faglige oplæg leveres af eksterne eksperter, men også den interne faglige sparring i tillidsrummet mellem medlemmer vægtes højt.

Det har været virkelig stærkt at opleve, hvordan vi på netværket har meget erfaring samlet. Vi havde senest på vores møde i september valgt at sætte gruppen til at dele erfaringer interaktivt via en App fremfor at starte et oplæg til dem. Det er den store forskel fra et kursus, hvor teori vægtes højere end erfaringer”, afrunder den profilerede netværksleder Henrik Meden, som også underviser selskabsbestyrelser og ansatte i boligorganisationer.


Det at være netværksleder betyder, at sikre at netværksgruppen får aktuel viden og sparring på højt fagligt niveau. Derfor forbereder netværkslederne på ”Almene Boliger” sig i god tid. F.eks. gør Janne Vejlesby, specialist i fast ejendom og almene boliger, sig selv klar før hun møder de tre andre i planlægningsteamet. Hun beskriver sin egen forberedelse således:
Jeg forbereder møderne over en længere proces. Jeg begynder med at spore mig ind på emnet og har ”min radar” tændt i forhold til, at vi fire netværksledere skal mødes til forberedelse af oplæg og gruppediskussioner.”

 

Samarbejdet mellem netværkslederne har over tid forandret sig på dette netværk. De to gennemgående personer, advokat Bo Schmidt Pedersen og chefjurist Birthe Houlind, åbnede op for at flere deltog i tilrettelæggelsen:
Vi har stor glæde af at mødes fysisk for at koordinere indholdet på hvert møde. Det giver en tættere koordinering,” fortæller Birthe, og uddyber: ”Denne måde får virkelig alle fire netværkslederes faglighed i spil.”


Forandringen i samarbejdet har vist sig meget effektiv. Bo mener ligeledes, at det fysiske møde giver bedre muligheder for at udveksle ideer og tanker. Ja, faktisk er det mere effektivt i forhold til den lange mailstreng, der typisk udveksles henover flere dage.

 

Foto: KAB's Birthe Houlind (til højre) har med Kammeradvokatens Bo Schmidt Pedersen nu delt ansvaret med to nye netværksledere.

 

Værdien af at organisere netværk – og mere at se frem til i fremtiden

 

Nu hvor JUC’s Netværk i Almene Boliger står overfor de nævnte forandringer i årene 2020 og 2021. Så kan dynamikken og hidtidig ukendte vinkler blotlægges af den nye tværfaglige gruppe af entreprenører, rådgivere og boligorganisationernes driftsledere, jurister og advokater. Emnerne bliver i fremtiden blandede ejerforhold i en boligorganisation, risikohåndtering i den almene sektor og konsekvenserne af parallelsamfundspakken rundt i Danmark.

 

Når både Henrik Meden og Janne Vejlesby tager større ansvar for udvikling af netværksudbyttet end for et par sæsoner siden, så kan de selv og medlemmerne opleve bedre belysning af komplekse problemstillinger. Eller som Janne perspektiverer til slut:
Netværket giver mig mulighed for at komme tættere på aspekter af det almene område, som jeg ikke sidder med i dagligdagen. Det er jo interessant, at få indblik i, hvordan lovgivningen og regler udmønter sig i praksis hos aktører på det almene område.”