Overvågning af medarbejdere – hvor går grænsen?

Overvågning af medarbejdere – hvor går grænsen?
23.09.2017
Overskridelse af databeskyttelsesreglerne kan fra 25. maj 2018 betyde bøder op til 4% af den globale omsætning

Mange virksomheder overvågninger medarbejdere, men kan risikere store bøder hvis reglerne om persondata ikke overholdes

Det er helt normalt at se, at virksomheder overvåger og holder kontrol med deres medarbejdere. Det kan der være mange gode grunde til bl.a. sikkerhed for medarbejderen eller for at fordele medarbejderne mere optimalt ift. arbejdsopgaver. Overvågningen kan bl.a. ske via video, adgangsbrikker, GPS-tracking, registreringer, mobil eller andre logninger.

Men der er grænser for hvad virksomheder kan logge og reglerne skærpes yderligere med EU's nye persondataforordning, som træder i kraft d. 25. maj 2018. Her kan virksomheder risikere bøder op til 4% af den globale omsætning for overtrædelse af medarbejderes databeskyttelsesrettigheder, hvis ikke overvågningen er proportional og kan begrundes sagligt.

Hvor går grænsen? 

På kurset Arbejdsgivers overvågning og kontrol af ansatte - fokus på persondataret d. 29. november 2017 med databeskyttelsesspecialist Michael Gorm Madsen fra Lundgrens får du svar på hvor grænsen går. Michael kommer bl.a. ind på videoovervågning, GPS og GEO-tracking samt persondata hvor der er medarbejdere involveret. Der har været en række domme på området, som fastlægger gældende ret. Det er vigtigt at virksomheder overholder de krav der er til behandling af personoplysninger og databehandlingsskik. 

Overvågning af ansatte kan bl.a. være meningsfuld når den forebygger kriminalitet, skaber tryghed på arbejdspladsen og endeligt til sikring af bevismateriale, som politiet kan bruge til efterforskning. Men der kan også være en række andre forhold, der gør sig gældende. 

Gennemsigtighed for den ansatte medarbejder 

Der skal være gennemsigtighed for medarbejderen ift. hvordan denne overvåges, hvem der opbevarer data, hvem der er dataansvarlig, databehandler og der er krav til sikkerheden af opbevaring og adgangen til medarbejdernes persondataoplysninger.

Hos JUC oplever vi at en række virksomheder ikke ved hvor grænsen går for overvågning af medarbejdere. Ofte står virksomheder i en speciel situation, som gør at der skal tages konkret stilling til, hvordan de skal håndtere EU's databeskyttelsesregulering.

Kurset Arbejdsgivers overvågning og kontrol af ansatte - fokus på persondataret giver dig mulighed for at få svar på lige netop de spørgsmål, som er specielle for jeres virksomhed, så man ikke kommer i konflikt med EU's persondatalovgivning. 

Ny principiel afgørelse d. 5. september 2017 om overvågning af medarbejders private e-mails

I en ny afgørelse fra d. 5. september 2017 har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol omstødt en afgørelse, der omhandler retten for en arbejdsgiver til at overvåge sine medarbejderes private e-mails. Domstolen tog stilling til, om det var i orden at afskedige en medarbejder, som brugte virksomhedens computer til at tilgå sin private mailkonto. 

Domstolen har præciseret, hvornår arbejdsgivere kan holde øje med og læse private mails. I den konkrete sag vurderede Domstolen, at der var sket en overskridelse af medarbejderens ret til privatliv, selvom lavere instanser havde erklæret at det ikke var i strid med persondataregler m.v. Det viser, hvor svært det kan være for virksomheder, at overholde reglerne om retten til privatliv og kun må læse medarbejdernes private mails med udtrykkelig samtykke.

Leder du efter flere kurser inden for Persondata- og databeskyttelsesret, kan du se en oversigt her.