Sådan udarbejder du lovforslag, bekendtgørelser og andre administrative forskrifter

Sådan udarbejder du lovforslag, bekendtgørelser og andre administrative forskrifter
05.10.2017
Kom med når Christian Østrup deler ud af sin viden om juridiske discipliner, der er relevante for ministerium og andre offentlige myndigheder.

Christian Østrup har med sine mange års arbejde i Justitsministeriets, Transportministeriets og Miljø- og Fødevareministeriets departementer en meget stor viden om de juridiske discipliner, der er relevante for et ministerium og andre offentlige myndigheder. Det drejer sig navnlig om forvaltningsret, hjemmelsspørgsmål, forfatningsret, offentlighedslov samt lovgivningen på Miljø- og Fødevareministeriets samt Transportministeriets område. Derudover har Christian også et indgående kendskab til lovgivningsproceduren og stor erfaring med forberedelse, udarbejdelse og gennemførelse af lovforslag og administrative forskrifter (bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger).

Med sin mangeårige undervisningsvirksomhed som lektor i EU-ret på Københavns Universitet og på forskellige kurser har han et solidt kendskab til EU-retten og stor undervisningserfaring. Christian er medforfatter til bogen ”Loven – Om udarbejdelse af lovforslag” (Djøf, 2002), der indeholder en gennemgang af lovgivningsproceduren.

Lovgivningsarbejde er en kerneopgave for ministerier og styrelser, og derfor har JUC inviteret Christian til at undervise i udarbejdelse af lovforslag. På kurset "Sådan udarbejder du et lovforslag" tager Christian fat på hvordan man skriver et godt lovforslag, og giver et grundlæggende kendskab til lovteknik og til de spørgsmål, der rejser sig, når der skal udarbejdes lovforslag og ændringsforslag. 

Endnu en kerneopgave for ministerier og styrelser er arbejdet med bekendtgørelser og andre administrative forskrifter. Så Christian udvider og afholder kurset "Sådan udarbejder du bekendtgørelser og andre administrative forskrifter", hvor du blandt andet får oversigt over administrative forskrifter: bekendtgørelser, cirkulærer, cirkulæreskrivelser og vejledninger.

Ønsker du et internt kursus i kommunen, er du meget velkommen til at ringe direkte til Development Director Morten Richardt på 2712 7565 eller sende ham en mail på mri@juc.dk.

Leder du efter flere spændende kurser inden for Offentlig ret, kommunalret og forvaltningsret, så se mere her.