Måned
2019
2020
Type
 
Åbn alle
  • M&A – køb og salg af virksomheder
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – november
  • Sagsportalen 2019 – grundkursus om retssager
  • Ægtefælleskiftet i lyset af ægtefælleloven
  • Kung Fu for jurister – personlig planlægning og effektivitet
  • Kausalitet i personskadeerstatningsretten
  • Bonus- og incitamentsordninger for medarbejdere
  • Internationale ansættelser
  • Afvikling af ansættelsesforholdet
  • De uorganiserede lønmodtageres retsstilling i underbetalingssager
  • Fremtidens HR-afdeling – krydsfeltet mellem persondata, HR og IT
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Ansættelsesretligt grundkursus
  • Tinglysningsafgift og tinglysning
  • Almene boligselskaber - administration af ejendomsret og pantsætning
  • Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)
  • Ejendomshandel i praksis
  • Det digitale tinglysningsakademi 2019
  • Dødsboskifteret og tinglysning
  • Fondsbeskatning - fokus og faldgruber
  • Dawn Raids i praksis – vær forberedt på uanmeldte kontrolbesøg
  • Bonus- og incitamentsordninger for medarbejdere
  • Praktisk compliance i den finansielle sektor
  • Ledelsesansvar i praksis
  • M&A – køb og salg af virksomheder
  • Udvidet kontraktret
  • Drafting International Contracts
  • Advokaten i bestyrelsen
  • Kontrol af databehandlere
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • God skik for penge- og realkreditinstitutter
  • Aktionærrettighedsdirektivet – implementering med fokus på ledelsesaflønning
  • Tvangsopløsninger for specialister
  • Compliance – third party due diligence
  • Compliance – internal investigations
  • Offshore-kontrakter
  • Praktisk børsret
  • Generationsskifte og omstrukturering
  • Sustainable Development Goals - Acceleration
  • Grundkursus i renteloven
  • Forberedelse af udbud – inkl. fleksible udbudsformer
  • Dawn Raids i praksis – vær forberedt på uanmeldte kontrolbesøg
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale
  • Udbud: Evalueringsmetoden
  • Dansk ophavsret i strid med EU-retten
  • ESPD'et og udelukkelsesgrunde
  • Udbud: Indhentning af dokumentation
  • Grundlæggende udbudsret med fokus på udbudsloven
  • Sådan implementerer du EU-regulering i dansk ret
  • Udbud: Ændringer og ophør af kontrakt
  • Udbud: Implementering og styring af kontrakt
  • Udbud: Håndhævelse
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Dødsboskifteret – aktuelle og udvalgte emner
  • Fremtidsfuldmagter – erfaringer fra det første år
  • Menneskerettighedskonventionens betydning for familieretten
  • Ægtefælleskiftet i lyset af ægtefælleloven
  • Dødsboskifteret og tinglysning
  • Fremtidsfuldmagter – erfaringer fra det første år (Aarhus)
  • Generationsskifte og omstrukturering
  • Årlig lejeretlig opdatering – intensivt kursus (Aarhus) – august
  • Årlig lejeretlig opdatering – intensivt kursus – august
  • Overblik over det nye AB-system
  • ABR 18 for praktikere og Danske ARK og FRI's ydelsesbeskrivelse
  • Tinglysningsafgift og tinglysning
  • Introduktion til erhvervslejekontrakten 2019
  • AB 18 og ABT 18 for praktikere
  • Brandsager – praktisk og juridisk håndtering
  • Almene boligselskaber - administration af ejendomsret og pantsætning
  • Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)
  • Ejendomshandel i praksis
  • Byggeri og miljøforhold (Aarhus)
  • Køb og salg af udlejningsejendomme i praksis
  • AB 18 – nye aftalevilkår for bygge- og anlægsopgaver (Aarhus)
  • AB 18: Tid, forsinkelse og dagbøder
  • AB 18: Ekstraarbejder, mangler og den nye konfliktløsningstrappe
  • Byggeri og miljøforhold
  • Det digitale tinglysningsakademi 2019
  • Dødsboskifteret og tinglysning
  • Erhvervslejerettens mest aktuelle emner
  • Mangler, vedligeholdelse og flytteopgør i lejeforhold
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Brandsager – praktisk og juridisk håndtering
  • Ansvar for jordforurening – gennemgang af aktuel praksis
  • Produktansvar - kontraktregulering og risikostyring
  • Forældelse af forsikringskrav
  • Kausalitet i personskadeerstatningsretten
  • Grundkursus i renteloven
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) – september
  • Dawn Raids i praksis – vær forberedt på uanmeldte kontrolbesøg
  • Brug af Robotics (RPA) og droner – retlige udfordringer og muligheder
  • Entertainmentret – nyt EU-direktiv på vej
  • Beskyttelse af personers rettigheder – fotografering, film og jura
  • Dansk ophavsret i strid med EU-retten
  • Persondata-certificering for IT-professionelle (CIPT) – oktober
  • Piratkopier og produktefterligninger i praksis – med fokus på håndhævelse online
  • Brug af kunstig intelligens – retlige udfordringer og muligheder
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – november
  • Brug af kunstig intelligens – retlige udfordringer og muligheder (Aarhus)
  • Fremtidens HR-afdeling – krydsfeltet mellem persondata, HR og IT
  • Kontrol af databehandlere
  • Brug af Blockchain – retlige udfordringer og praksis
  • Persondataens A-Z for administrative medarbejdere
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Risikovurderinger i persondataretten
  • Persondatarettens håndhævelse – retsmidler, bøder og andre sanktioner
  • Databeskyttelseskonference for private virksomheder
  • Data Protection Officer
  • Forældelse
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Tvangsopløsninger for specialister
  • Inkasso – grundkursus fra A-Z
  • Digital inkasso anno 2019
  • Digital Inkasso anno 2019 (Aarhus)
  • Grundkursus i renteloven
  • Nærværets kraft – og kunsten at lede sig selv
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Præsentationsteknik – sådan vinder du gehør
  • Kung Fu for jurister – personlig planlægning og effektivitet (Aarhus)
  • Legal Project Management
  • Kung Fu for jurister – personlig planlægning og effektivitet
  • Negotiation Workshop – A program taught by Professor Robert Bordone of Harvard Law School
  • Facilitation Workshop – A program taught by Professor Robert Bordone of Harvard Law School
  • Ansvar for jordforurening – gennemgang af aktuel praksis
  • Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)
  • Byggeri og miljøforhold (Aarhus)
  • Byggeri og miljøforhold
  • Miljøvurdering af projekter og planer
  • Dawn Raids i praksis – vær forberedt på uanmeldte kontrolbesøg
  • Statsstøtte for praktikere
  • Kodex VII og andre centrale embedsmandspligter
  • Whistleblowing og ytringsfrihed i det offentlige – grænser og dilemmaer
  • Det nye familieretlige system
  • Offentlig ret – de 10 mest aktuelle emner
  • Kommunal erhvervsvirksomhed
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Den nye havnelov – fremtidens kommunaltejede erhvervshavne
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) – september
  • Persondata-certificering for IT-professionelle (CIPT) – oktober
  • Brug af kunstig intelligens – retlige udfordringer og muligheder
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – november
  • Fremtidens HR-afdeling – krydsfeltet mellem persondata, HR og IT
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Persondatarettens håndhævelse – retsmidler, bøder og andre sanktioner
  • Data Protection Officer
  • Fondsbeskatning - fokus og faldgruber
  • Internationale ansættelser
  • Tinglysningsafgift og tinglysning
  • Aktuel Skat – årlig opdatering på ny og kompleks lovgivning
  • Generationsskifte og omstrukturering
  • Bias i bevisvurderingen – fra spor til bevis
  • Compliance – internal investigations
  • Grundkursus i renteloven
  • Offshore-kontrakter
  • Transportret, spedition og logistik
  • Sagsportalen 2019 – grundkursus om retssager (Aarhus)
  • Sagsportalen 2019 – grundkursus om retssager
  • Få solgt dit budskab i civile sager
  • Processtrategi, sagsførelse og afhøringer
  • Grundkursus i renteloven
 • Netværk for Virksomhedsjurister
 • Netværk i Almene boliger
 • Netværk i Ansættelsesret
 • Netværk i Arve- og familieformueret
 • Netværk i Arve- og familieformueret (Aarhus)
 • Netværk i Bestyrelsesarbejde
 • Netværk i Boliglejeret
 • Netværk i Børns rettigheder
 • Netværk i Compliance i Den Finansielle Sektor
 • Netværk i Cybersikkerhed
 • Netværk i Entreprise og Byggeri
 • Netværk i Entreprise og Byggeri (Aarhus)
 • Netværk i Erhvervsdrivende Fonde
 • Netværk i Erhvervslejeret
 • Netværk i Erstatning, Ansvar og Forsikring
 • Netværk i Fast ejendom (Inkl. ejer- og andelsboligforeninger og bolighandel)
 • Netværk i Gravearbejder- og Ledningsskader
 • Netværk i Indeklima
 • Netværk i Insolvensret
 • Netværk i International IPR
 • Netværk i IT-kontrakter
 • Netværk i køb og salg af udviklings- og investeringsejendomme
 • Netværk i Markedsføringsret
 • Netværk i Miljøret
 • Netværk i Offentlig Ret, Kommunalret og Forvaltningsret
 • Netværk i Persondata (Aarhus)
 • Netværk i Persondata i Den Offentlige Forvaltning
 • Netværk i Persondataret
 • Netværk i Personskade
 • Netværk i Private Equity
 • Netværk i Procedure og Procesret
 • Netværk i Professionel Forhandling
 • Netværk i Retssikkerhed på Skatteområdet
 • Netværk i Rådgivning og Byggeri
 • Netværk i Selskabsret
 • Netværk i Strafferet
 • Netværk i Strategisk Ledelse med CSR
 • Netværk i Treasury Management
 • Netværk i Udbudsret
 • Netværk i Veje
 • AB 18 – nyt aftalesystem for byggeriet
 • Compliance og hvidvask i den finansielle sektor
 • Databeskyttelseskonference for private virksomheder
 • Den årlige strafferetskonference
 • Det nye familieretlige system
 • Fremtidens erhvervsdrivende fonde
 • JUC Udbudskonference
 • Persondatakonference for offentlige myndigheder