Måned
2019
2020
Type
 
Åbn alle
  • Erhvervslejerettens mest aktuelle emner
  • Compliance – third party due diligence
  • Pengeinstitutternes rådgivningsansvar
  • Præsentationsteknik – sådan vinder du gehør
  • Managing Groups and Leading Teams Workshop – Lessons from Negotiation
  • Udbudsret for specialister
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – april
  • Få solgt dit budskab i civile sager
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Lønmodtagernes Garantifond – herunder konkurslovens § 95 og virksomhedsoverdragelse
  • Ansættelsesretligt grundkursus
  • Persondata i ansættelsesretten
  • Ansættelsesrettens 10 mest aktuelle emner
  • Direktørens ansættelsesforhold
  • Klausuler i ansættelsesretten
  • Det digitale tinglysningsakademi 2019
  • Dødsboskifteret og tinglysning
  • Ejendomshandel i praksis
  • Tvangsopløsninger for specialister
  • Compliance – third party due diligence
  • Compliance – internal investigations
  • Praktisk børsret
  • Generationsskifte og omstrukturering
  • Forældelse (Aarhus)
  • Julekursus i omstødelse
  • Julekursus om advokathonorarer, sagsomkostninger og forældelse
  • Sustainable Development Goals - Acceleration
  • Pengeinstitutternes rådgivningsansvar
  • Lønmodtagernes Garantifond – herunder konkurslovens § 95 og virksomhedsoverdragelse
  • M&A-tvister
  • Fondsbeskatning - fokus og faldgruber
  • Bestyrelsesansvar i finansielle virksomheder
  • Grundkursus i renteloven
  • Warranty & Indemnity forsikringer
  • Vedtægter og ejeraftaler
  • Ledelsesansvar i praksis
  • ESPD'et og udelukkelsesgrunde
  • Udbud: Indhentning af dokumentation
  • Grundlæggende udbudsret med fokus på udbudsloven
  • Sådan implementerer du EU-regulering i dansk ret
  • Udbud: Ændringer og ophør af kontrakt
  • Udbud: Implementering og styring af kontrakt
  • Udbud: Håndhævelse
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • EU-rettens betydning i danske sager
  • Udbudsret for specialister
  • Udbud efter forsynings-virksomhedsdirektivet – i praksis
  • Konkurrenceret i praksis
  • Dødsboskifteret og tinglysning
  • Fremtidsfuldmagter – erfaringer fra det første år (Aarhus)
  • Generationsskifte og omstrukturering
  • Byggeri og miljøforhold
  • Det digitale tinglysningsakademi 2019
  • Dødsboskifteret og tinglysning
  • Erhvervslejerettens mest aktuelle emner
  • Mangler, vedligeholdelse og flytteopgør i lejeforhold
  • AB 18 og ABT 18 for praktikere
  • Entreprenørprojektering
  • Køb og salg af andelsboliger
  • ABR 18 for praktikere og Danske ARK og FRI's ydelsesbeskrivelse
  • AB 18: Tid, forsinkelse, dagbod, ekstraarbejder, mangler og den nye konfliktløsningstrappe
  • INTRODUKTION TIL ERHVERVSLEJEKONTRAKTEN
  • AB 18: Case study ved brug af de nye AB 18 dokumenter – sådan løses de i praksis
  • Byggeriets forsikringer
  • Lejens størrelse og reguleringen af boliglejeforhold
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Grundkursus i lejeret
  • Moms og fast ejendom
  • Ejendomshandel i praksis
  • Naboret
  • Ledningsret i praksis
  • Forældelse af forsikringskrav
  • Pengeinstitutternes rådgivningsansvar
  • M&A-tvister
  • Kausalitet i personskadeerstatningsretten
  • Byggeriets forsikringer
  • Grundkursus i renteloven
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Warranty & Indemnity forsikringer
  • Kommuners erstatningsansvar - for specialister
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Persondataens A-Z for administrative medarbejdere
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Fræk markedsføringsret i en digital tidsalder – introkursus
  • Fræk markedsføringsret i en digital tidsalder – specialistkursus
  • E-sportsret – fra børneværelset til Royal Arena
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) – januar
  • Risikovurderinger i persondataretten
  • Patienters retssikkerhed og GDPR
  • Persondatarettens håndhævelse – retsmidler, bøder og andre sanktioner
  • Databeskyttelseskonference for private virksomheder
  • E-handel fra A-Z
  • Persondata i ansættelsesretten
  • Brug af Blockchain – retlige udfordringer og praksis
  • Data Protection Officer
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – april
  • Tvangsopløsninger for specialister
  • Inkasso – grundkursus fra A-Z
  • Digital inkasso anno 2019
  • Digital Inkasso anno 2019 (Aarhus)
  • Forældelse
  • Forældelse (Aarhus)
  • Julekursus i omstødelse
  • Julekursus om advokathonorarer, sagsomkostninger og forældelse
  • Lønmodtagernes Garantifond – herunder konkurslovens § 95 og virksomhedsoverdragelse
  • Tvangsopløsninger for specialister (Aarhus)
  • Grundkursus i renteloven
  • Kung Fu for jurister – personlig planlægning og effektivitet
  • Præsentationsteknik – sådan vinder du gehør
  • Negotiation Workshop – A program taught by Senior Fellow Robert Bordone of Harvard Law School
  • Managing Groups and Leading Teams Workshop – Lessons from Negotiation
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Byggeri og miljøforhold
  • Miljøvurdering af projekter og planer
  • Ledningsret i praksis
  • Kommunal erhvervsvirksomhed
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Sådan udarbejder du bekendtgørelser og andre administrative forskrifter
  • Sådan udarbejder du lovforslag
  • Naboret
  • Ledningsret i praksis
  • Kommuners erstatningsansvar - for specialister
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Fræk markedsføringsret i en digital tidsalder – introkursus
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) – januar
  • Persondatarettens håndhævelse – retsmidler, bøder og andre sanktioner
  • Persondata i ansættelsesretten
  • Data Protection Officer
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – april
  • Generationsskifte og omstrukturering
  • Fondsbeskatning - fokus og faldgruber
  • Moms og fast ejendom
  • Håndtering af sager i Skatterådet
  • Freds- og ærekrænkelser
  • Grundkursus i renteloven
  • Vidneforklaringer og bias i bevisvurdering
  • Afhøringsteknik i praksis
  • Transportret, spedition og logistik
  • Processtrategi, sagsførelse og afhøringer
  • Julekursus i omstødelse
  • Julekursus om advokathonorarer, sagsomkostninger og forældelse
  • M&A-tvister
  • Grundkursus i renteloven
  • Sagsportalen 2020 – grundkursus om retssager (Aarhus)
  • Sagsportalen 2020 – grundkursus om retssager
  • Få solgt dit budskab i civile sager
  • Afhøringsteknik i praksis
 • Netværk for Virksomhedsjurister
 • Netværk i Almene boliger
 • Netværk i Ansættelsesret
 • Netværk i Arbejdsmiljø
 • Netværk i Arve- og familieformueret
 • Netværk i Arve- og familieformueret (Aarhus)
 • Netværk i Boliglejeret
 • Netværk i Børns rettigheder
 • Netværk i Compliance i Den Finansielle Sektor
 • Netværk i Cybersikkerhed
 • Netværk i Entreprise og Byggeri
 • Netværk i Entreprise og Byggeri (Aarhus)
 • Netværk i Erhvervsdrivende Fonde
 • Netværk i Erhvervslejeret
 • Netværk i Erhvervslivets tvister
 • Netværk i Erstatning, Ansvar og Forsikring
 • Netværk i Fast ejendom
 • Netværk i Gravearbejder- og Ledningsskader
 • Netværk i Indeklima
 • Netværk i Insolvensret
 • Netværk i International IPR
 • Netværk i IT-kontrakter
 • Netværk i Køb og salg af udviklings- og investeringsejendomme
 • Netværk i Markedsføringsret
 • Netværk i Miljøret
 • Netværk i Offentlig Ret, Kommunalret og Forvaltningsret
 • Netværk i Persondata (Aarhus)
 • Netværk i Persondata i Den Offentlige Forvaltning
 • Netværk i Persondataret
 • Netværk i Personskade
 • Netværk i Procedure og Procesret
 • Netværk i Retssikkerhed på Skatteområdet
 • Netværk i Rådgivning og Byggeri
 • Netværk i Selskabsret
 • Netværk i Strafferet
 • Netværk i Strategisk Ledelse med CSR
 • Netværk i Treasury Management
 • Netværk i Udbudsret
 • Netværk i Veje
 • Netværk i Økonomisk Kriminalitet
 • Compliance og hvidvask i den finansielle sektor
 • Databeskyttelseskonference for private virksomheder
 • Den årlige strafferetskonference
 • Fremtidens erhvervsdrivende fonde
 • Konference for Advokatsekretærer, paralegals og PA´er
 • Persondatakonference for offentlige myndigheder