Måned
2020
Type
 
Åbn alle
  • M&A-tvister
  • Præsentationsteknik
  • Udbudsret for specialister
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – april
  • Venturekapital-investeringer
  • Legal Project Management
  • Få solgt dit budskab i civile sager
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) - august
  • Lønmodtagernes Garantifond – herunder konkurslovens § 95 og virksomhedsoverdragelse
  • Ansættelsesretligt grundkursus
  • Persondata i ansættelsesretten
  • Ansættelsesrettens 10 mest aktuelle emner
  • Direktørens ansættelsesforhold
  • Klausuler i ansættelsesretten
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Kollektiv arbejdsret – grundlæggende om overenskomster, lokalaftaler og kutymer
  • Bonus- og incitamentsordninger for medarbejdere
  • Det digitale tinglysningsakademi 2020
  • Ejendomshandel i praksis
  • Lønmodtagernes Garantifond – herunder konkurslovens § 95 og virksomhedsoverdragelse
  • M&A-tvister
  • Fondsbeskatning - fokus og faldgruber
  • Bestyrelsesansvar i finansielle virksomheder
  • Grundkursus i renteloven
  • Kontrol af databehandlere
  • Warranty & Indemnity forsikringer
  • Tvangsopløsninger for specialister
  • Vedtægter og ejeraftaler
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Praktisk børsret
  • Venturekapital-investeringer
  • Sustainable Development Goals - Acceleration
  • Asset Management Structuring
  • Bestyrelses- og Direktions-uddannelse i Corporate Compliance
  • Compliance i Praksis
  • LOV OM FORRETNINGSHEMMELIGHEDER
  • Finansiel Compliance 2.0
  • Køb og salg af virksomheder (M&A) for specialister
  • Rekonstruktionsbehandling for specialister
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Fonde og den offentlige sektor
  • Forældelse (Aarhus)
  • Bonus- og incitamentsordninger for medarbejdere
  • Advokaten i bestyrelsen
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Forberedelse af udbud – inkl. fleksible udbudsformer
  • EU-rettens betydning i danske sager
  • Udbudsret for specialister
  • Udbud efter forsynings-virksomhedsdirektivet – i praksis
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale
  • Konkurrenceret i praksis
  • Udbud: Evalueringsmetoden
  • Grundlæggende udbudsret med fokus på udbudsloven
  • ESPD'ET OG UDELUKKELSESGRUNDE
  • Udbud: Indhentning af dokumentation
  • Udbud: Ændringer og ophør af kontrakt
  • Udbud: Implementering og styring af kontrakt
  • Udbud: Håndhævelse
  • Ægtepagter og testamenter (Aarhus)
  • Ægtepagter og testamenter
  • Entreprenørprojektering
  • Køb og salg af andelsboliger
  • ABR 18 FOR PRAKTIKERE OG DANSKE ARK OG FRI'S YDELSESBESKRIVELSE
  • AB 18: Tid, forsinkelse, dagbod, ekstraarbejder, mangler og den nye konfliktløsningstrappe
  • INTRODUKTION TIL ERHVERVSLEJEKONTRAKTEN
  • AB 18: Case study ved brug af de nye AB 18 dokumenter – sådan løses de i praksis
  • Byggeriets forsikringer
  • Lejens størrelse og reguleringen af boliglejeforhold
  • Det digitale tinglysningsakademi 2020
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Grundkursus i lejeret
  • ABR 18 – det nye aftalesystem
  • Moms og fast ejendom
  • Ejendomshandel i praksis
  • Naboret
  • ABR 18 – det nye aftalesystem (Aarhus)
  • AB 18 – nye aftalevilkår for bygge- og anlægsopgaver
  • Ledningsret i praksis
  • Digital projektering
  • Årlig lejeretlig opdatering – intensivt kursus – juni
  • Årlig lejeretlig opdatering – intensivt kursus (Aarhus) – august
  • Årlig lejeretlig opdatering – intensivt kursus – august
  • M&A-tvister
  • Kausalitet i personskadeerstatningsretten
  • Byggeriets forsikringer
  • Grundkursus i renteloven
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Warranty & Indemnity forsikringer
  • Grundkursus i forsikringsret
  • Personskaderetssagen – beviserne under retssagen
  • Kommuners erstatningsansvar - for specialister
  • Arbejdsskadesagens behandling og retssagen
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Forsikringsrettens 10 mest aktuelle emner
  • E-handel fra A-Z
  • Persondata i ansættelsesretten
  • Brug af Blockchain – retlige udfordringer og praksis
  • Kontrol af databehandlere
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – april
  • Data Protection Officer
  • Persondatarettens håndhævelse – retsmidler, bøder og andre sanktioner
  • Persondata-certificering for IT-professionelle (CIPT) – maj
  • LOV OM FORRETNINGSHEMMELIGHEDER
  • KUNSTIG INTELLIGENS OG DATABESKYTTELSE I PRAKSIS
  • ePrivacy-forordningen
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) - august
  • Lønmodtagernes Garantifond – herunder konkurslovens § 95 og virksomhedsoverdragelse
  • Tvangsopløsninger for specialister (Aarhus)
  • Grundkursus i renteloven
  • Tvangsopløsninger for specialister
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Forældelse
  • Rekonstruktionsbehandling for specialister
  • Inkasso – grundkursus fra A-Z (Aarhus)
  • Inkasso – grundkursus fra A-Z
  • Inkasso Nyt: Brush-up anno 2020
  • Forældelse (Aarhus)
  • Præsentationsteknik
  • Negotiation Workshop – A program taught by Senior Fellow Robert Bordone of Harvard Law School
  • Grundkursus i professionel forhandling
  • Legal Project Management
  • Ledelsesansvar i praksis
  • Forhandling og framing
  • KUNG FU FOR JURISTER – PLANLÆGNING OG EFFEKTIVITET FOR JURISTER
  • KUNG FU FOR JURISTER – PERSONLIG PLANLÆGNING OG EFFEKTIVITET (AARHUS)
  • Sådan udarbejder du lovforslag
  • Naboret
  • Offentlig ret – de 10 mest aktuelle emner
  • Ledningsret i praksis
  • Vejjuridisk grundkursus
  • Kommuners erstatningsansvar - for specialister
  • Fonde og den offentlige sektor
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Persondata i ansættelsesretten
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – april
  • Data Protection Officer
  • Persondatarettens håndhævelse – retsmidler, bøder og andre sanktioner
  • Persondata-certificering for IT-professionelle (CIPT) – maj
  • KUNSTIG INTELLIGENS OG DATABESKYTTELSE I PRAKSIS
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) - august
  • Fondsbeskatning - fokus og faldgruber
  • Moms og fast ejendom
  • Håndtering af sager i Skatterådet
  • Grundkursus i renteloven
  • Vidneforklaringer og bias i bevisvurdering
  • Sagkyndig bevisførelse
  • Afhøringsteknik i praksis
  • Transportret, spedition og logistik
  • Speditionsret og vejtransport
  • M&A-tvister
  • Grundkursus i renteloven
  • Sagkyndig bevisførelse
  • Sagsportalen 2020 – grundkursus om retssager (Aarhus)
  • Sagsportalen 2020 – grundkursus om retssager
  • Få solgt dit budskab i civile sager
  • Afhøringsteknik i praksis
 • Netværk for Virksomhedsjurister
 • Netværk i Almene boliger
 • Netværk i Ansættelsesret
 • Netværk i Arbejdsmiljø
 • Netværk i Arve- og familieformueret
 • Netværk i Arve- og familieformueret (Aarhus)
 • Netværk i Boliglejeret
 • Netværk i Børns rettigheder
 • Netværk i Compliance i Den Finansielle Sektor
 • Netværk i Cybersikkerhed
 • Netværk i Entreprise og Byggeri
 • Netværk i Entreprise og Byggeri (Aarhus)
 • Netværk i Erhvervsdrivende Fonde
 • Netværk i Erhvervslejeret
 • Netværk i Erstatning, Ansvar og Forsikring
 • Netværk i Fast ejendom
 • Netværk i Gravearbejder- og Ledningsskader
 • Netværk i Indeklima
 • Netværk i Insolvensret
 • Netværk i International IPR
 • Netværk i IT-kontrakter
 • Netværk i Køb og salg af udviklings- og investeringsejendomme
 • Netværk i Markedsføringsret
 • Netværk i Miljøret
 • Netværk i Offentlig Ret, Kommunalret og Forvaltningsret
 • Netværk i Persondata (Aarhus)
 • Netværk i Persondata i Den Offentlige Forvaltning
 • Netværk i Persondataret
 • Netværk i Personskade
 • Netværk i Procedure og Procesret
 • Netværk i Rådgivning og Byggeri
 • Netværk i Selskabsret
 • Netværk i Skatteområdets Transformation og Digitalisering
 • Netværk i Strafferet
 • Netværk i Strategisk Ledelse med CSR
 • Netværk i Treasury Management
 • Netværk i Udbudsret
 • Netværk i Veje
 • Netværk i Værdiskabende Arkitektur og Cirkulært Byggeri
 • Netværk i Økonomisk Kriminalitet
 • Databeskyttelse hos offentlige myndigheder
 • Den årlige strafferetskonference
 • Digitalisering, GDPR og IT-sikkerhed
 • Konference for Advokatsekretærer, paralegals og PA´er
 • Konference for erhvervsdrivende fonde
 • Strategies and skills for Dealmaking