Måned
2020
2021
Type
 
Åbn alle
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) - august
  • Legal Project Management
  • Få solgt dit budskab i civile sager
  • Ægtefælleskiftet i lyset af ægtefælleloven
  • Grundkursus i køb og salg af virksomheder (M&A)
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E)
  • M&A-tvister
  • Erhvervslejerettens mest aktuelle emner
  • Køb og salg af udlejningsejendomme i praksis
  • Venturekapital-investeringer
  • Kollektiv arbejdsret – grundlæggende om overenskomster, lokalaftaler og kutymer
  • Internationale ansættelser
  • Bonus- og incitamentsordninger for medarbejdere
  • Sygedagpenge og refusion
  • Digitale krænkelser på arbejdspladsen
  • Ferieloven – problemområder
  • Afvikling af ansættelsesforhold
  • Lønmodtagernes Garantifond
  • Diskrimination i ansættelsesretten
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Ansættelsesretligt grundkursus
  • Almene boligselskaber - administration af ejendomsret og pantsætning
  • Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)
  • Det digitale tinglysningsakademi 2020
  • Ejendomshandel i praksis
  • Asset Management Structuring
  • Bestyrelsesansvar i finansielle virksomheder
  • Finansiel Compliance 2.0
  • Grundkursus i renteloven
  • Kontrol af databehandlere
  • Aktionærrettighedsdirektivet – implementering med fokus på ledelsesaflønning
  • Rekonstruktionsbehandling for specialister
  • Praktisk børsret
  • Nyheder inden for generationsskifte
  • Forældelse (Aarhus)
  • Bonus- og incitamentsordninger for medarbejdere
  • Advokaten i bestyrelsen
  • Praktisk compliance i den finansielle sektor
  • Grundkursus i køb og salg af virksomheder (M&A)
  • Brush-up på virksomhedspant
  • Udvidet kontraktret
  • Lønmodtagernes Garantifond
  • Erhvervsdrivende fonde fra A-Z
  • M&A-tvister
  • Fonde og den offentlige sektor
  • Drafting International Contracts
  • Compliance i Praksis
  • God skik inden for ejendomsfinansiering
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Vedtægter og ejeraftaler
  • Venturekapital-investeringer
  • Grundlæggende udbudsret med fokus på udbudsloven
  • Forberedelse af udbud – inkl. fleksible udbudsformer
  • Sådan implementerer du EU-regulering i dansk ret
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale
  • Innovative indkøb og kontraktuelle samarbejder
  • Udbud: Evalueringsmetoden
  • EU-rettens betydning i danske sager
  • ESPD'ET OG UDELUKKELSESGRUNDE
  • Udbud: Indhentning af dokumentation
  • Konkurrenceret i praksis
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Udbud: Ændringer og ophør af kontrakt
  • Udbud: Implementering og styring af kontrakt
  • Udbud: Håndhævelse
  • Dødsboskifteret – aktuelle og udvalgte emner
  • Ægtepagter og testamenter
  • Nyheder inden for generationsskifte
  • Ægtefælleskiftet i lyset af ægtefælleloven
  • Dødsbobeskatning
  • Ægtepagter og testamenter (Aarhus)
  • Årlig lejeretlig opdatering – intensivt kursus (Aarhus) – august
  • Årlig lejeretlig opdatering – intensivt kursus – august
  • Den nye ejerlejlighedslov
  • FIDIC-kontrakter - faldgruber og muligheder
  • Markedslejesager - i bolig- og erhvervslejeretten
  • Almene boligselskaber - administration af ejendomsret og pantsætning
  • Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)
  • Brandsager – praktisk og juridisk håndtering
  • Erhvervslejerettens mest aktuelle emner
  • Det digitale tinglysningsakademi 2020
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Køb og salg af udlejningsejendomme i praksis
  • Ejendomshandel i praksis
  • Naboret
  • Ekspropriation 2020
  • God skik inden for ejendomsfinansiering
  • Ændringer i Boligreguleringsloven og lejeloven
  • AB 18 og ABT 18 for praktikere
  • Entreprenørprojektering
  • Ledningsret i praksis
  • ABR 18 FOR PRAKTIKERE OG DANSKE ARK OG FRI'S YDELSESBESKRIVELSE
  • AB 18: Tid, forsinkelse, dagbod, ekstraarbejder, mangler og den nye konfliktløsningstrappe
  • AB 18: Case study ved brug af de nye AB 18 dokumenter – sådan løses de i praksis
  • Digital projektering
  • Grundkursus i renteloven
  • Forsikringsrettens 10 mest aktuelle emner
  • Grundkursus i forsikringsret
  • Produktansvar - kontraktregulering og risikostyring
  • Forældelse af forsikringskrav
  • Brandsager – praktisk og juridisk håndtering
  • M&A-tvister
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Ekspropriation 2020
  • Kausalitet i personskadeerstatningsretten
  • Arbejdsskadesagens behandling og retssagen
  • Personskaderetssagen – beviserne under retssagen
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) - august
  • Kontrol af databehandlere
  • Entertainmentret
  • KUNSTIG INTELLIGENS OG DATABESKYTTELSE I PRAKSIS
  • MUSIK I TV, STREAMING, FILM OG REKLAMER
  • Digitale krænkelser på arbejdspladsen
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E)
  • Persondata for sagsbehandlere – Aarhus
  • Teknologiforståelse
  • GDPR Bootcamp - seneste tilsynspraksis
  • Risikovurderinger og GDPR – for erfarne
  • Persondata for sagsbehandlere
  • Dynamiske IT-kontrakter
  • Cybersikkerhed – trusler, systemer og risikovurdering
  • Cybersikkerhed – foranstaltninger, implementering og audit
  • ePrivacy-forordningen
  • Data Protection Officer
  • Grundkursus i renteloven
  • Rekonstruktionsbehandling for specialister
  • Forældelse (Aarhus)
  • Inkasso efter Coronakrisen - de grundlæggende regler
  • Brush-up på virksomhedspant
  • Forældelse – under/efter corona-krisen
  • Lønmodtagernes Garantifond
  • Inkasso for specialister
  • Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
  • Negotiation Workshop – A program taught by Senior Fellow Robert Bordone of Harvard Law School
  • Legal Project Management
  • KUNG FU FOR JURISTER – PLANLÆGNING OG EFFEKTIVITET FOR JURISTER
  • KUNG FU FOR JURISTER – PERSONLIG PLANLÆGNING OG EFFEKTIVITET (AARHUS)
  • Forhandling og spørgeteknik
  • Drafting Contracts – for Experienced Contractors
  • Retstolkning og retslingvistik
  • Internationale forhandlinger
  • Vejjuridisk grundkursus
  • Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)
  • Naboret
  • Ekspropriation 2020
  • Miljøvurdering af projekter og planer
  • Ledningsret i praksis
  • Vejjuridisk grundkursus
  • Offentlig ret – de 10 mest aktuelle emner
  • Fonde og den offentlige sektor
  • Naboret
  • Ekspropriation 2020
  • Ledningsret i praksis
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) - august
  • KUNSTIG INTELLIGENS OG DATABESKYTTELSE I PRAKSIS
  • Digitale krænkelser på arbejdspladsen
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E)
  • Persondata for sagsbehandlere – Aarhus
  • GDPR Bootcamp - seneste tilsynspraksis
  • Risikovurderinger og GDPR – for erfarne
  • Persondata for sagsbehandlere
  • Persondata update 2020
  • Data Protection Officer
  • Grundkursus i renteloven
  • Dommerens forventninger i straffesager
  • Digitale krænkelser på arbejdspladsen
  • Retstolkning og retslingvistik
  • Transportret, spedition og logistik
  • Grundkursus i renteloven
  • Få solgt dit budskab i civile sager
  • Dommerens forventninger i straffesager
  • Retstolkning og retslingvistik
  • M&A-tvister
  • Sagsportalen – grundkursus
  • Processtrategi, sagsførelse og afhøringer
 • Netværk for Virksomhedsjurister
 • Netværk i Almene boliger
 • Netværk i Almene Boliger (Aarhus)
 • Netværk i Ansættelsesret
 • Netværk i Arbejdsmiljø
 • Netværk i Arve- og familieformueret
 • Netværk i Arve- og familieformueret (Aarhus)
 • Netværk i Boliglejeret
 • Netværk i Bæredygtigt byggeri
 • Netværk i Børns rettigheder
 • Netværk i Compliance i Den Finansielle Sektor
 • Netværk i Cybersikkerhed
 • Netværk i Entreprise og Byggeri
 • Netværk i Entreprise og Byggeri (Aarhus)
 • Netværk i Erhvervsdrivende Fonde
 • Netværk i Erhvervslejeret
 • Netværk i Erstatning, Ansvar og Forsikring
 • Netværk i Fast ejendom
 • Netværk i Gravearbejder- og Ledningsskader
 • Netværk i Indeklima
 • Netværk i Insolvensret
 • Netværk i International IPR
 • Netværk i IT-kontrakter
 • Netværk i Køb og salg af udviklings- og investeringsejendomme
 • Netværk i Markedsføringsret
 • Netværk i Miljøret
 • Netværk i Offentlig Ret, Kommunalret og Forvaltningsret
 • Netværk i Persondata (Aarhus)
 • Netværk i Persondata i Den Offentlige Forvaltning
 • Netværk i Persondataret
 • Netværk i Personskade
 • Netværk i Procedure og Procesret
 • Netværk i Rådgivning og Byggeri
 • Netværk i Selskabsret
 • Netværk i Skatteområdets Transformation og Digitalisering
 • Netværk i Strafferet
 • Netværk i Strategisk Ledelse med CSR
 • Netværk i Treasury Management
 • Netværk i Udbudsret
 • Netværk i Veje
 • Netværk i Økonomisk Kriminalitet
 • Databeskyttelse hos offentlige myndigheder
 • Den årlige strafferetskonference
 • Digitalisering, GDPR og IT-sikkerhed
 • JUC Udbudskonference
 • Konference for Advokatsekretærer, paralegals og PA´er
 • Konference for erhvervsdrivende fonde