Måned
2019
Type
 
Åbn alle
  • Kung Fu for jurister – personlig planlægning og effektivitet
  • Lokalaftaler og kutymer
  • Pengeinstitutternes rådgivningsansvar 2019
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – marts
  • Kausalitet i personskadeerstatningsretten
  • Venturekapital-investeringer
  • Ægtefælleskiftet i lyset af ægtefælleloven - maj
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – juni
  • Udbudsret for specialister
  • Lokalaftaler og kutymer
  • Lønmodtagernes Garantifond – herunder konkurslovens § 95 og virksomhedsoverdragelse
  • Ansættelsesretligt grundkursus
  • Sygedagpenge og refusion
  • Persondata i ansættelsesretten
  • Den nye ferielov
  • Graviditet, barsel og ligebehandling
  • Optimér tinglysning og servitutter for kommuner og offentlige myndigheder (Aarhus)
  • Optimér tinglysning og servitutter for kommuner og offentlige myndigheder
  • Det digitale tinglysningsakademi 2019
  • Fondsret – fokus på ikke-erhvervsdrivende fonde og fondes beskatning
  • Contract Management – hvordan, hvornår, hvorfor?
  • Pengeinstitutternes rådgivningsansvar 2019
  • Lønmodtagernes Garantifond – herunder konkurslovens § 95 og virksomhedsoverdragelse
  • Fremtidens tilsyn og organisering af erhvervsdrivende fonde
  • Bestyrelsesansvar i finansielle virksomheder
  • Praktisk børsret
  • Billeasing – regler og praksis
  • Grundkursus i renteloven
  • Offshore-kontrakter
  • Bestyrelsesansvar
  • Vedtægter og ejeraftaler
  • Warranty & Indemnity forsikringer
  • IDD – implementering, erfaringer og praksis
  • Venturekapital-investeringer
  • Grundlæggende kontraktret
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale
  • Udbud: Evalueringsmetoden
  • ESPD'et og udelukkelsesgrunde
  • Udbud: Indhentning af dokumentation
  • Grundlæggende udbudsret med fokus på udbudsloven
  • Udbud: Ændringer og ophør af kontrakt
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • EU-rettens betydning i danske sager
  • Udbud: Implementering og styring af kontrakt
  • Udbud: Håndhævelse
  • Udbudsret for specialister
  • Grundkursus i familieret
  • Ægtefælleskiftet i lyset af ægtefælleloven (Aarhus) - maj
  • Ægtefælleskiftet i lyset af ægtefælleloven - maj
  • Grundkursus i arveret
  • Lejens størrelse og reguleringen af boliglejeforhold
  • Overblik over det nye AB-system
  • Byggeriets forsikringer
  • ABR 18 for praktikere og Danske ARK og FRI's ydelsesbeskrivelse
  • Optimér tinglysning og servitutter for kommuner og offentlige myndigheder (Aarhus)
  • Boligfinansiering – navigation mellem låneprodukter
  • AB 18 og ABT 18 for praktikere
  • ABR 18 – det nye aftalesystem (Aarhus)
  • AB 18 – nye aftalevilkår for bygge- og anlægsopgaver
  • ABR 18 – det nye aftalesystem
  • AB 18 – nye aftalevilkår for bygge- og anlægsopgaver (Aarhus)
  • Ekspropriation 2019
  • Optimér tinglysning og servitutter for kommuner og offentlige myndigheder
  • AB 18: Tid, forsinkelse og dagbøder
  • AB 18: Ekstraarbejder, mangler og den nye konfliktløsningstrappe
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Ledningsret i praksis
  • Årlig lejeretlig opdatering – intensivt kursus – juni
  • Årlig lejeretlig opdatering – intensivt kursus (Aarhus) – juni
  • Brandsager – praktisk og juridisk håndtering
  • Årlig lejeretlig opdatering – intensivt kursus (Aarhus) – august
  • Årlig lejeretlig opdatering – intensivt kursus – august
  • Det digitale tinglysningsakademi 2019
  • Pengeinstitutternes rådgivningsansvar 2019
  • Byggeriets forsikringer
  • Grundkursus i renteloven
  • Warranty & Indemnity forsikringer
  • Ekspropriation 2019
  • IDD – implementering, erfaringer og praksis
  • Kausalitet i personskadeerstatningsretten
  • Grundkursus i forsikringsret
  • Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil
  • Kommunernes erstatningsansvar – i praksis
  • Brandsager – praktisk og juridisk håndtering
  • Grundlæggende persondataret 2.0
  • Persondataret for offentlige myndigheder
  • Data Protection Officer
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) – januar
  • Fræk persondataret – få styr på datamarkedsføring
  • Databeskyttelseskonference for private virksomheder
  • Børn og persondata – ny lovgivning og tendenser
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – marts
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Privacy By Design
  • Persondata i ansættelsesretten
  • Digitale krænkelser
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) – maj
  • Persondata-certificering for IT-professionelle (CIPT) – Maj
  • Brug af kunstig intelligens – retlige udfordringer og muligheder
  • Teknologiforståelse
  • Cybersikkerhed – Introduktion til øvelsen og trusler
  • Cybersikkerhed – Implementeringsarbejdet i praksis
  • Brug af Blockchain – retlige udfordringer og praksis
  • Musikrettigheder
  • Persondatarettens håndhævelse – retsmidler, bøder og andre sanktioner
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – juni
  • E-handel fra A-Z
  • Inkasso og persondata
  • Brug af Robotics (RPA) og droner – retlige udfordringer og muligheder
  • Lønmodtagernes Garantifond – herunder konkurslovens § 95 og virksomhedsoverdragelse
  • Grundkursus i renteloven
  • Inkasso I – grundkursus
  • Inkasso II – for specialister
  • Inkasso og persondata
  • Forældelse
  • Kung Fu for jurister – personlig planlægning og effektivitet
  • Negotiation Skills Workshop – A program taught by Professor Robert Bordone of Harvard Law School
  • Negotiation Masterclass – A program taught by Professor Robert Bordone of Harvard Law School
  • Øg din handlekraft og performance – en introduktion til skyggearbejde for ledere
  • Konfliktløsning og kommunikation – de svære samtaler
  • Drafting Contracts – for Experienced Contractors
  • Forhandling og mindset
  • Nærværets kraft – og kunsten at lede sig selv
  • Persondataret for offentlige myndigheder
  • Børn og persondata – ny lovgivning og tendenser
  • Offentlig ret – de 10 mest aktuelle emner
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Optimér tinglysning og servitutter for kommuner og offentlige myndigheder (Aarhus)
  • Kommunal erhvervsvirksomhed
  • Sådan udarbejder du lovforslag
  • Sådan udarbejder du bekendtgørelser og andre administrative forskrifter
  • Ekspropriation 2019
  • Optimér tinglysning og servitutter for kommuner og offentlige myndigheder
  • Den nye havnelov – fremtidens kommunaltejede erhvervshavne
  • Ledningsret i praksis
  • Kommunernes erstatningsansvar – i praksis
  • Grundlæggende persondataret 2.0
  • Persondataret for offentlige myndigheder
  • Data Protection Officer
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) – januar
  • Fræk persondataret – få styr på datamarkedsføring
  • Børn og persondata – ny lovgivning og tendenser
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – marts
  • Databeskyttelsesret og reglerne om aktindsigt
  • Privacy By Design
  • Persondata i ansættelsesretten
  • Persondata-certificering for medarbejdere med persondataansvar (CIPM) – maj
  • Persondata-certificering for IT-professionelle (CIPT) – Maj
  • Brug af kunstig intelligens – retlige udfordringer og muligheder
  • Persondatarettens håndhævelse – retsmidler, bøder og andre sanktioner
  • Persondata-certificering for specialister (CIPP/E) – juni
  • Inkasso og persondata
  • Grundkursus i renteloven
  • Digitale krænkelser
  • Sagkyndig bevisførelse
  • Bias i bevisvurderingen – fra spor til bevis
  • Transportret, spedition og logistik
  • Offshore-kontrakter
  • Sagsportalen 2019 – lær at bruge den i praksis (Aarhus)
  • Processtrategi, sagsførelse og afhøringer
  • Grundkursus i renteloven
  • Sagsportalen 2019 – lær at bruge den i praksis
  • Sagkyndig bevisførelse
 • Netværk for Virksomhedsjurister
 • Netværk i Almene boliger
 • Netværk i Ansættelsesret
 • Netværk i Arve- og familieformueret
 • Netværk i Bestyrelsesarbejde
 • Netværk i Boliglejeret
 • Netværk i Børns rettigheder
 • Netværk i Cybersikkerhed
 • Netværk i Entreprise og Byggeri
 • Netværk i Entreprise og Byggeri (Aarhus)
 • Netværk i Erhvervsdrivende Fonde
 • Netværk i Erhvervslejeret
 • Netværk i Erstatning, Ansvar og Forsikring
 • Netværk i Fast ejendom (Inkl. ejer- og andelsboligforeninger og bolighandel)
 • Netværk i Gravearbejder- og Ledningsskader
 • Netværk i Insolvensret
 • Netværk i IT-kontrakter
 • Netværk i Markedsføringsret
 • Netværk i Miljøret
 • Netværk i Offentlig Ret, Kommunalret og Forvaltningsret
 • Netværk i Persondata (Aarhus)
 • Netværk i Persondata i Den Offentlige Forvaltning
 • Netværk i Persondataret
 • Netværk i Personskade
 • Netværk i Procedure og Procesret
 • Netværk i Professionel Forhandling
 • Netværk i Retssikkerhed på Skatteområdet
 • Netværk i Rådgivning og Byggeri
 • Netværk i Selskabsret
 • Netværk i Strafferet
 • Netværk i Strategisk & Operationel Compliance i Den Finansielle Sektor
 • Netværk i Strategisk Ledelse med CSR
 • Netværk i Treasury Management
 • Netværk i Udbudsret
 • Netværk i Veje
 • Databeskyttelseskonference for private virksomheder
 • Den årlige strafferetskonference
 • Fremtidens erhvervsdrivende fonde
 • JUC Udbudskonference
 • Persondatakonference for offentlige myndigheder