Den succesfulde forhandler

– med fokus på forhandlinger inden for personale- og overenskomstområdet

 

Indhold

I en forhandling er det sin sag at opnå en fordelagtig aftale. Ved at lægge en velovervejet strategi forud for forhandlingen er du bedre stillet, næste gang du befinder dig i en svær forhandlingssituation.

Omdrejningspunktet på grundkurset er forhandlinger om individuelle ansættelser og kollektive overenskomster. Med afsæt i konkrete forhandlingssituationer gennemgås forskellige forhandlingsstrategier med særlig vægt på forhandlingsprincipper fra Harvard. Du opnår viden og praktiske værktøjer til at optimere win-win løsninger med ledere, medarbejdere, tillidsrepræsentanter, fagforeninger, arbejdsgiverforeninger og andre parter.

Emner er bl.a.:

  • Efficiente resultater i forhandling  

  • Psykologiske mekanismers indvirkning på forhandlingsresultatet

  • Effektiv kommunikation

  • Skyggeforhandling – forhandlingens to spor

  • Ud af dødvande i forhandlinger

  • Spilteoretiske vinkler på forhandling – tillidens betydning

  • Rational choice-agenter og den menneskelige faktor i forhandlinger


Grundkurset foregår som en vekselvirkning mellem oplæg, træning og øvelser. Underviseren tager udgangspunkt i eksempler fra forhandlinger i Dansk Industri og andre virksomheder kombineret med teori og metode i forhandling.


Formål

Formålet med kurset er at øge dine forhandlingskompetencer i relation til individuelle ansættelser og kollektive overenskomster og derigennem højne kvaliteten og effekten af indgåede aftaler.


Målgruppe

Kurset er målrettet HR-konsulenter og chefer, advokater, jurister, konsulenter og sagsbehandlere i fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer, kommuner og andre, der ønsker at opkvalificere deres kompetencer inden for forhandling. Grundkurset forudsætter ikke forhåndsviden om forhandling.​

 

Materiale

Du får udleveret relevant undervisningsmateriale på kurset.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Føj til kurv

Lektioner

7

 

Onsdag d. 1. november 2017
Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

kr.4.995,-