Netværk i Erhvervs- og Selskabsret (Aarhus)


Netværksledere
 

 • Søren Friis Hansen, dr. jur.,Copenhagen Business School
 • Finn Overgaard, Advokat (H) og partner, LETT


​Indhold

Som en del af netværket bevæger du dig blandt landets dygtigste og mest erfarne aktører, som behandler aktuelle temaer og problemstillinger på et højt fagligt niveau. Netværkslederne er garanten for det faglige indhold og vil selv stå for en del af dagsordenen på møderne. Derudover vil der være indlæg både fra eksterne indlægsholdere og netværksdeltagere. Som medlem af netværket har du mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af temaer og indlægsholdere.
 

Eksempler på emner der kan drøftes på netværket.

 • Nyheder indenfor selskabsretten
  • Nyeste praksis fra Erhvervsstyrelsen/Erhvervsankenævnet
  • Status på ejerregister, IVS'er mv.
  • Nyheder på lovgivningsfronten
 • Vedtægtsbestemt begrænsning af ledelsens dispositionsret - ny praksis i styrelsen?
 • Ledelses/revisoransvar
 • "Skæve" etableringsformer
  • Foreninger, selvejende institutioner, fonde mv.
  • Afgrænsning, definitioner
  • Anvendelsesmuligheder
  • Fordele-ulemper
 • Ledelsesaflønning mv.
 • CSR - Hvad siger loven og lovbemærkningerne
 • Iværksætterselskaber
 • IT-ændringer
 • Medarbejderinvesteringsselskab
 • Revision af årsregnskabsloven
 • Koncernret
 • Corporate Governance - også for SMV´er
 • Selskabstiftelse - Bagud, fremad, begrænset i tid
 • Generalforsamlinger
 • Incitamentsaflønninger
 • Omstrukturering/generationsskifte (med fokus på modeller/skat)
 • Koncernbeskatning
  • Sambeskatning
  • Koncerninterne omstruktureringer
  • Rentefradragsbegrænsning
  • CFC-beskatning
  • Dobbeltbeskatning
 • M&A-relaterede emner
 • Fusioner/spaltning
 • Ny selskabsretlig (og beslægtet) lovgivning og praksis
 • Nyt fra EU-fonden
 • P/S'er og liberale erhverv (skævdeling)
 • I/S-aftaler med fokus på drift og udtræden
 • K/S-aftaler med fokus på drift og udtræden
 • Grænseoverskridende selskabsretlige transaktioner - muligheder og begrænsninger
 • Stykaktier
 • Bestyrelsesansvar
   

Tentative møderække:
 

Torsdag d. 2. juni:

 • Nyheder indenfor selskabsretten
  • Nyeste praksis fra Erhvervsstyrelsen/Erhvervsankenævnet
  • Status på ejerregister, IVS'er mv.
  • Nyheder på lovgivningsfronten
 • Vedtægtsbestemt begrænsning af ledelsens dispositionsret - ny praksis i styrelsen?


Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor dansk og international erhvervs- og selskabsret, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt danske advokater, jurister og revisorer, der i deres daglige virke beskæftiger sig med erhvervs- og selskabsret.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværket optager advokater, jurister i private virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder og lignende, dommere samt revisorer, der har erfaring med erhvervs- og selskabsret i praksis.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året. 
Pladserne i netværket er personlige, hvorved deltagerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges. 
 

Materiale

Alle deltagere på netværket vil få udleveret relevant materiale.

 

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

20

 

Radisson Blu Scandinavia Hotel (Aarhus)

Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus

 

Dag 1

Torsdag d. 2 juni 2016
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med indlagt tapaspause

 

Dag 2

Mandag d. 19 september 2016
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med indlagt tapaspause

 

Dag 3

Onsdag d. 16 november 2016
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med indlagt tapaspause

 

Dag 4

Tirsdag d. 24 januar 2017
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med indlagt tapaspause

 

Pris Ekskl. Moms

18.950