Årlig lejeretlig opdatering – (Aarhus) – august


– Den årlige opdatering i ny retspraksis, huslejenævnspraksis, lovgivning, administrative forskrifter og litteratur.


Kurset afholdes også d. 31. august i København
 

Indhold

På dette årlige kursus opdateres du om alle væsentlige forhold inden for såvel bolig som erhvervslejeretten inden for det seneste år – dvs. siden juni 2021. Du får opdateret og nødvendig viden om ny lovgivning, administrative forskrifter, retspraksis (evt. også utrykt), huslejenævnspraksis og litteratur af væsentlig betydning for lejeforhold, som er fremkommet inden for det seneste år.

Du opdateres bredt på boliglejeret, erhvervslejeret og huslejenævnssager, så du er sikker på at komme hele vejen rundt om lejeretten og kun behøver dette ene opdateringskursus om året.

Kurset vil være opdelt inden for en række faste hovedemner, så materialet fra år til år vil have en ensartet opdeling. Dette muliggør, at man kan få et samlet overblik over domspraksis inden for disse kategorier. Kurset er intensivt, men samtidig får du utrolig meget indhold med hjem. Der lægges vægt på en god dialog undervejs, så deltagerne har mulighed for at dele ud af egne erfaringer.

Underviserne har gennem en årrække arbejdet intenstivt med lejeret og har stor faglig indsigt i området, er godt inde i paragrafferne og retspraksis og tør lægge hoved på blokken og komme med deres faglige vurdering af aktuelle afgørelser og disses betydning. 

Emner er bl.a.:

  • Viden om ny retspraksis (især landsret, højesteret og utrykte domme) og huslejenævnspraksis.
  • Viden om ny lovgivning, administrative forskrifter og litteratur som er betydende for lejeforholdet.
  • Spørgsmål til domme, uddybninger og dialog
  • Kursusmateriale, som giver oversigt over området.


Formål

Du opdateres på aktuelle forhold i lejeretten og får konkrete anvisninger til, hvordan du skal arbejde med lejeretssager.

 

Målgruppe

Kurset er målrettet jurister, advokater, boligadministratorer, sagsbehandlere i huslejenævn og andre, som har behov for en løbende opdatering inden for lejeretten.

 

Materiale

På kurset benyttes et omfattende powerpointmateriale, som giver en årlig oversigt over relevante domme (også utrykte), lovgivning og litteratur. I det omfang det er relevant vil der blive udleveret utrykt materialer mv.

Materialet er inddelt efter faste hovedemner, som er de samme hvert år. Det betyder, at du let kan finde sager, inden for de givne hovedemner og derved få et samlet overblik. 

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

 


"Det var godt, at der var fokus på aktuelle afgørelser og ikke en gennemgang af lovtekster."
– Lars Kaasgaard, Advokat og Partner, Leoni Advokater
Tidligere kursusdeltager
 

"Stoffet blev fremlagt i et forståeligt sprog og med klare holdninger."
– Søren Kornum, Direktør, By & Bolig Administration
Tidligere kursusdeltager
 

"Fagligheden var særdeles god, og faciliteterne gjorde, at man kunne holde til at side koncentreret i ALLE timerne."
– Lea Aamand, Ejendomsadministrator, Taurus Ejendomsadministration ApS
Tidligere kursusdeltager
 

"Det er fint med en årlig opdatering. Rart at der er to til at afholde kurset - det giver både dem og så lidt afveksling. Man mærker tydeligt, at de begge har et solidt teoretisk fundament som de dygtigt kobler til praktikken gennem diverse afgørelser."
– Anne Vibeke Ellegaard Povlsen, Senior Jurist, Udviklingsselskabet By & Havn I/S
Tidligere kursusdeltager
 

"Fagligheden på kurset var i top. Det er tungt lovstof, men hvis man er interesseret giver det godt udbytte."
– Jeanette Hansen, Ejendomsadministrator, Akelius Management ApS
Tidligere kursusdeltager
 

"Det er rigtig godt at blive opdateret på seneste praksis, som underviserne på god vis formåede at sætte i kontekst til gældende praksis. Og godt, at de i materialet har skrevet egne kommentarer om fx at en dom synes ret vidtgående.​"
– Anne Svendsen, Juridisk konsulent, Faxe Kommune
Tidligere kursusdeltager

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

8

 

Dato

onsdag d 24. august 2022

Kl 09:00 - 17:00

Inkl. morgenmad og frokost


Radisson Blu Scandinavia Hotel
Margrethepladsen 1
8000 Aarhus


Pris Ekskl. Moms

5.795

 

 

Course