Årlig opdatering på andelsboligområdet


– Lovændringer og retspraksis
 

 

Baggrund og formål


Hvert år afsiges en række domme om andelsboligretlige forhold – og samtidigt er andelsboligforeningsloven ændret flere gange de seneste år. Formålet med dette kursus er at opdatere deltagerne på den seneste retspraksis, lovgivning og litteratur på området. 


Indhold

Andelsboligretten er et kompliceret retsområde, som omfatter retsstillingen for en række aktører, heriblandt købere/sælgere, andelsboligforeningen, foreningens bestyrelse, valuarer, revisorer, mæglere og advokater m.fl.

På dette kursus får du opdateret din viden om alle væsentlige forhold inden for andelsboligretten i bred forstand. Opdateringen vil omfatte retspraksis og lovændringer fra 1. oktober 2021 og frem til kursets afholdelse.

Der lægges op til dialog, således at deltagerne får mulighed for at stille spørgsmål samt drøfte aktuelle problemstillinger fra hverdagen.

Underviseren er forfatter på en række artikler om andelsboligretlige forhold og udgav i 2019 sin phd-afhandling hos Karnov med titlen ”Erstatningsansvar ved prisfastsættelse af andelsboliger – set fra bestyrelsens perspektiv”.

 

Emner er bl.a.:

  • Gennemgang og analyse af ny retspraksis, herunder utrykte domme
  • Gennemgang af ny lovgivning og relevant litteratur
  • Spørgsmål og dialog vedr. domme, lovgivning, litteratur samt deltagernes egne problemstillinger

 

På kurset i 2023 gennemgås de seneste års ændringer af andelsboligforeningsloven. Endvidere gives der en opdatering på den seneste retspraksis, heriblandt vedreørende lejefastsættelsen i forbindelse med salg af andelsboligforeningens ejendom, sondringen mellem vedligeholdelse og forbedring samt anvendelsen af lejeloven analogt.

 

Målgruppe

Kurset er et nyhedskursus og er således målrettet alle, der arbejder med andelsboligretten – heriblandt jurister, advokater og administratorer – og som har behov for en løbende opdatering af retsområdet.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. 

Der undervises med udgangspunkt i et omfattende powerpointmateriale, som giver en oversigt over samtlige relevante domme, lovændringer og litteratur. Utrykte domme udleveres i relevant omfang.

Samlet set giver kursusmaterialet et fyldestgørende overblik over de seneste år på det andelsboligretlige område.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

tirsdag d 28. februar 2023

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

5.995

 

 

Course