AB 18 – nye aftalevilkår for bygge- og anlægsopgaver


- Nye standardvilkår og de første erfaringer

 

Grundet de skærpende omstændigheder omkring COVID-19 gennemføres dette kursus alene som live fjernundervisning.


Udbytte

På kurset i AB 18 får du styr på de nye standardvilkår i byggeriet (AB 18). 


Du får bl.a.:

 • Et godt indblik i, hvilken betydning de nye standardvilkår får i det daglige, hvad enten du er bygherre, entreprenør eller rådgiver

 • Gode praktiske råd til at undgå faldgruber og tvister

 • Indblik i, hvilke muligheder de nye standardvilkår skaber

 • Eksempler på fravigelser fra AB 18 og betydningen heraf

 • Eksempler på anvendelse af AB 18 i entreprisekontrakter


Indhold

Kurset giver dig først og fremmest et overblik over AB 18, som trådte i kraft 1. januar 2019. Der vil endvidere være fokus på praktiske erfaringer med AB 18 i udbud og kontrakter.

Emner er bl.a.:

 • Krav til udbuds- og aftalegrundlaget

 • Planlægning af byggeriet – projektgennemgang, opdatering af tidsplaner, kvalitetssikring, digitale bygningsmodeller mv.

 • Entreprenørprojektering (funktionsudbud)

 • Betaling og regulering af entreprisesum ved ændringsarbejder, indeksregulering mv.

 • Tidsfristforlængelse og forsinkelse

 • Ny afleveringsproces

 • Ansvar for mangler - anvendelse af ikke-gennemprøvede materialer og metoder, byggetidens viden, garanti for materialers egenskaber, produktansvar mv.

 • Tvister – den nye ”løsningstrappe”, hurtig afgørelse og mediation

 

Målgruppe 

Kurset i AB 18 er målrettet bygherrer, entreprenører, rådgivere eller andre, der vil opdateres på AB 18 og de praktiske erfaringer hermed.

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe med relevant kursusmateriale.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

 ”God gennemgang af de ændringer, der er sket i AB18 med god kobling til AB92."​
– Jette Fleng Christensen, Spildevandschef, Vestforsyning Erhverv A/S​
Tidligere kursusdeltager

”Underviserne gennemgik alle relevante ændringer og deres betydning, så man sidder tilbage med et godt overblik over, hvad man skal være opmærksom på."​
– Charlotte Hollænder, Advokatfuldmægtig, Hjort Advokatfirma
Tidligere kursusdeltager

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

7

 

Mandag d. 4. maj 2020
Kl. 09:30 – 16:00

 

Kurset gennemføres som direkte fjernundervisning i det angivne tidsrum.

 

Pris Ekskl. Moms

4.995